Yleispsykiatrian osasto (Osasto VIII)

Põhja-Eesti Regionaalhaiglan eli Pohjois-Viron aluesairaalan psykiatriaklinikan VIII osastolla hoidetaan erilaisista psyykkisistä vaivoista kärsiviä potilaita, mutta keskitymme lähinnä psykoottisten häiriöiden diagnosointiin ja hoitoon, kognitiivisten häiriöiden erotusdiagnosointiin ja oheissairauksista johtuvien psyykkisten oireyhtymien tutkimiseen ja hoitoon.

Meidän osastolla toimivat 3 psykiatria, 3 kliinistä psykologia, 2 psykiatrista sairaanhoitajaa, toimintaterapeutti, päivystävät sairaanhoitajat sekä perushoitajat.

Osasto toimii myös erikoistuvien lääkäreiden, psykiatrien, sairaanhoitajien ja perushoitajien koulutusyksikkönä.

Suoritamme potilaalle sairaalapäivien aikana perusteellisen terveystarkastuksen, johon kuuluvat henkisen ja fyysisen terveydentilan selvittämisen edellyttämät testit ja tutkimukset. Potilaiden psyykkisen kunnon arvioimiseen ja hoitoon käytetään erilaisia todistuspohjaisia menetelmiä.

Potilaiden hoito on osastolla järjestetty tiimityöskentelyn periaatteen nojalla. Potilaan saapuessa osastolle kootaan hoitavan lääkärin johdolla hoitotiimi, johon kuuluvat hoitava lääkäri, psykiatrinen sairaanhoitaja ja kliininen psykologi.  Tiimin saatetaan kutsua myös toimintaterapeutti ja sosiaalityöntekijä. Tarvittaessa ja potilaan suostumuksella kutsutaan tiimiin mukaan myös potilaan perheenjäsenet.

Psyykkisten oireiden hoidossa on lääkkeiden lisäksi tärkeä osuus myös psykoterapialla.

Psykoterapia on toimiva menetelmä psyykkisten ja käyttäytymishäiriöiden hoidossa, mutta myös useiden somaattisten ja neurologisten sairauksien hoidossa, joissa on todettu viittauksia psyykkisten tekijöiden vaikuttaneen potilaan ongelmien syntymiseen, pysymiseen ja hoitoon.

Aluesairaalan yleispsykiatrian osastolla järjestetään yksilöllistä psykoterapiaa, ryhmäpsykoterapiaa ja toimintaterapiaa.

Yksilöllisessä psykoterapiassa käsitellään potilaan psyykkisestä patologiasta johtuvia ongelmia todistuspohjaisten psykoterapian menetelmien ja tekniikoiden avulla. Yksilöllisen psykoterapian tavoitteena on lievittää tai poistaa psyykkiseen häiriöön liittyviä oireita ja tukea päivittäistä askareista suoriutumiseen kohdistettujen ajattelu- ja käyttäytymismallien kehittymistä.

Ryhmäpsykoterapiassa keskitytään potilaiden arkisiin ongelmakohtiin. Ryhmäterapiassa voi potilas kokea vertaistukea muilta ryhmän jäseniltä ja näin voidaan muiden potilaiden kokemusten saada keinoja oppia omien ongelmien selvittämiseen. Ryhmä auttaa luomaan varmuuden siitä, että potilas ei ole oireittensa kanssa yksin.

Muistihäiriöisten potilaiden suoriutumisen tukemiseen opetetaan ja harjoitellaan erilaisten muistin apuvälineiden käyttöä.

Toimintaterapeutti keskittyy potilaan toimintakyvyn arvioimiseen, ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Psyykkiset häiriöt saattavat aiheuttaa tarkkaavaisuuden, muistin ja keskittymiskyvyn tilapäisiä häiriöitä, joten toimintaterapiassa käytetään erilaisia harjoituksia ja tehtäviä, joista on apua näiden toimintojen ylläpitämisessä.

Potilas voi osastohoidon jälkeen jatkaa hoitoa psykiatrisella klinikalla.

Yleispsykiatrian osasto

Katrin Kukk

Sihteeri

617 2519

Sigrid Sädeme

Sigrid Sädeme

Yksikön ylihoitoja

617 2533