Nefroloogiakeskuse palatiosakond ja hemodialüüsi osakond asuvad Y-korpuses

Nefroloogiaosakond

Nefroloogiaosakond

Tiiu Rämmi

sekretär

617 1214

Kadri Lilienthal

Kadri Lilienthal

juhataja

617 1215

Ivi Persidski

õendusjuht

617 2160