Radioloogiakeskus

Radioloogiakeskus on nüüdisaegse radioloogilise piltdiagnostikaga tegelev üksus. Eraldi osakondadena kuuluvad keskuse koosseisu endoskoopia osakond ja nukleaarmeditsiini osakond. Haiguste diagnoosimise kõrval pakume radioloogiakeskuses üha enamate haigusseisundite korral piltjuhitud mitteinvasiivseid ravivõimalusi, nukleaarmeditsiini osakonnas viiakse läbi ka statsionaarset isotoopravi. Radioloogiakeskuse toimetuleku igapäevaülesannetega tagab asjatundlik teotahteline personal, kõrgtehnoloogiline aparatuur ja tänapäevane töökeskkond, mis on põhiliselt koondatud haigla 2009. aastal valminud X-korpusesse.

Radioloogias on uurimismeetoditena kasutusel röntgen, ultraheli, kompuutertomograafia, magnetresonantstomograafia ja angiograafia. Endoskoopiaosakonnas on olemas kõik vajalik seedetrakti ja hingamisteede endoskoopiliseks uurimiseks. Nukleaarmeditsiini osakond kasutab haiguste diagnoosimiseks ja ravimiseks radioaktiivseid isotoope ja hübriidkuvamise meetodeid, välja on ehitatud spetsiaalsed isotoopravipalatid.

Eesmärgile pühendunud ja probleemidele lahendusi pakkuv keskkond

Radioloogiakeskuse eesmärk on pakkuda parimaid piltdiagnostilisi vastuseid haiguste ennetamise, avastamise, eritlemise, jälgimise ja ravivastuse hindamise käigus esile kerkivatele küsimustele, seda alates profülaktilisest rindkere röntgeniülesvõttest kuni kasvaja leviku kaardistamiseni kogu keha isotoopuuringul.

Koostöös kliiniliste erialade kolleegidega püüame alati leida igale patsiendile sobivaima uuringu või uuringute komplekti. Uuringutulemuste analüüs, tõlgendamine ja edastamine ning vajaduse korral täiendavate uuringute või soovituste väljapakkumine on kaalukas osa meie igapäevatööst. Oma tegevuse tulemuslikkuse hindamisel peame ühtviisi oluliseks nii patsiendi kui ka uuringu tellinud arsti rahulolu.

Aja nõuetele vastav

Tänapäevane meditsiin esitab diagnostikale tõsiseid proovikivisid ja nõudlus hea diagnostika järele suureneb pidevalt.

Ka keerukamate või harvemini esinevate haigusseisundite korral tuleb patsiendi ühes või enamas organsüsteemis peituvad kõrvalekalded avastada kiiresti ning seejärel anda tõlgendus nende omavaheliste seoste ja tähenduse kohta patsiendi jaoks tervikuna.

Nende eesmärkide täitmine oleks mõeldamatu ilma üha uueneva ja täiustuva diagnostilise aparatuurita, mille häälestamise, käigushoidmise ja hooldusega tegeleb lisaks tootjafirmadele ka pühendunud kohapealne inseneride meeskond. Teisalt eeldab haiguste edukas diagnoosimine interdistsiplinaarset lähenemist ja terviklikku patsiendikäsitlust. Selleks on suures mitmetahulises, tiheda ja intensiivse koostöövõrgustikuga haiglas parimad võimalused.

Hinnatud kompetentsikeskus

Radioloogias töötab 40 radioloogi, radioloogiatehnikuid/radioloogiaõdesid on üle 60, abilisi 16. Lisaks toetavad meid igapäevatöös biomeditsiini insenerid. Suurhaigla multiprofiilsus ja töömahud on baas radioloogide subspetsialiseerumisele kitsamates diagnostikavaldkondades. Olulise osa meie radioloogide tööst moodustab uuringupiltide konsulteerimine ja „teisese arvamuse“ andmine keerukatel haigusjuhtudel.

Regionaalhaigla radioloogid kirjeldavad erakorralisi kompuutertomograafia uuringuid ka teiste Eesti haiglate (Rakvere, Pärnu, Kuressaare, Hiiumaa) patsientide jaoks. Lisaks osutame teleradioloogia teenuseid plaaniliste magnetresonantstomograafia, röntgenuuringute ja mammograafia patsientidele Pärnus ja Narvas.

Radioloogiakeskus

Anne Kalda

sekretär

617 1147

Annika Tähepõld

keskuse juhataja

617 1342

Radioloogiakeskus

Reelika Hlevnjuk

juhtiv radioloogiatehnik

617 1340

Patsiendid tunnustavad meid

Käisin korralisel dr Oselini määratud uuringul, kus tuli anda vereanalüüs, käia kompuutertomograafias ja seejärel arsti vastuvõtul. Kõik sujus kiiresti ja oli mugav. Tänan dr Oselini sõbraliku suhtumise ning asjatundliku ravi eest!

Raivo Kruusamäe

VAATA KÕIKI TÄNUAVALDUSI