II intensiivravi osakonna info

Infotelefon: 617 1346 (24 h)
Aeg lühiajaliseks külastuseks: tööpäevadel kell 17–19, nädalavahetustel kell 11–19 (kokkuleppel valvearstiga)

II intensiivravi osakond

Anestesioloogiakliiniku II intensiivravi osakond on spetsialiseerunud eelkõige operatsioonijärgseks intensiivraviks pärast kardio-, neuro-, onko-, vaskulaar- ja torakaalkirurgilisi protseduure. Lisaks ravitakse kõiki teisi intensiivravi vajavaid patsiente, v.a lapsed ja põletushaiged. Aastas viibib osakonnas üle 1000 patsiendi ning ravikvaliteedi näitajad on võrreldavad Eesti ja teiste Euroopa ülikoolihaiglate tulemustega. Osakonda iseloomustab tavapärasest suurem patsientide liikuvus ja eriti vilgas tegevus päevases vahetuses.

Osakonnas on 10–12 voodikohta. Palume arvestada, et puuduvad üksikpalatid ning ravi- ja põetustegevuse tõttu on külaliste osakonnas viibimine nii ajaliselt kui arvuliselt piiratud. Osakonnas on keelatud filmida ja pildistada. Andmekaitse nõuetest tingituna võib telefonikõnedele vastamine või info jagamine voodiveerel olla napisõnaline. Täpsemat infot annavad arstid ainult lähisugulastele.

II intensiivravi osakond

Anly Jakobson

sekretär

617 1198

Kristiina Soodla

õendusjuht

617 1179