Palliatiivne ravi (toetus- ja taastusravi)

Palliatiivne ravi on suunatud elu ohustava haigusega silmitsi olevate patsientide ja nende perekondade elukvaliteedi parandamisele. Palliatiivse ravi eesmärk on võimalikult aegsasti identifitseerida, hinnata ja ravida haigusest ning selle ravist tulenevaid valu ja teisi füüsilisi sümptomeid ning leevendada psühhosotsiaalseid ja hingelisi kannatusi

 

(WHO, 2002)

VAATA VIDEOT

Palliatiivravi keskusesse kuuluvad arstid, õed, sotsiaaltöötajad, psühholoogid, hingehoidjad, kogemusnõustajad ja koordinaator. Vajadusel saame kaasata näiteks toitumisspetsialisti, stoomiõde jt spetsialiste.

Haiglaravil viibides Teie raviarst otsustab, kas palliatiivravist võiks kasu olla ning kutsub vajaliku spetsialisti. Palliatiivravi keskuse poolse abi saamiseks võite ka ise pöörduda, helistades meie koordinaatorile telefonil 617 1777

Palliatiivne ravi kergendab raskest haigusest ja ravist tingitud vaevusi, näiteks valu, õhupuudust, väsimust, iiveldust jt. Palliatiivravi abil ei saa küll terveks raskest haigusest või pahaloomulisest kasvajast, aga raviga on võimalik enesetunnet oluliselt parandada. Palliatiivravi toetab haiguse ravi nii ravimitega kui ka hingelisi, vaimseid ja kehalisi vaevusi leevendavalt. Ka juhul, kui haigus pole ravitav, on oluline sümptomeid leevendada, et elada pikemalt ja paremini. Seetõttu pakume palliatiivset ravi kogu haiguse vältel, sõltumata sellest, kas spetsiifiline haigusevastane ravi toimib või enam ei toimi.

Töötame Põhja-Eesti Regionaalhaigla statsionaarsetes osakondades ja polikliiniku vastuvõtus.

Palliatiivravi keskus toetab ja aitab Teid ning Teie perekonda:

 • nõustame patsienti ja tema lähedasi
 • õpetame võtteid vaevuste leevendamiseks, näiteks valu, iivelduse, õhupuuduse jm korral
 • arutame ning selgitame olemasolevaid ravivõimalusi
 • anname infot sotsiaaltoetuste ja -teenuste kohta
 • abistame lähedase kaotuse ning leinaga toimetulekul 

Keskuse koordinaator
Koordinaator annab esmase info ning aitab leida vajaliku spetsialisti parima abi saamiseks.

Olga Košeleva
617 1777
olga.koseleva@regionaalhaigla.ee

Palliatiivravi õde-nõustaja:

 • aitab lahti mõtestada teavet, mida arst on haiguse kohta andnud.
 • õpetab leidma usaldusväärset lisainfot haiguse ja sellega toimetuleku kohta.
 • aitab luua kontakte vajalike spetsialistidega (nt koduõde, hooldus-õendusabi jt).
 • on võimalike edaspidiste küsimuste ja probleemide tekkimisel kontaktisikuks patsiendi ja meditsiinipersonali vahel.
  Pöörduda võivad nii patsiendid kui ka nende lähedased. Saatekirja vaja ei ole.

Karin Härm
617 2396
karin.harm@regionaalhaigla.ee

Katre Tamm
617 2163
katre.tamm@regionaalhaigla.ee

Valuraviõde:

Elina Tapver
617 2155
elina.tapver@regionaalhaigla.ee

Evi Gulbis
617 1372
evi.gulbis@regionaalhaigla.ee

 

Psühholoogid

Psühholoogi töö hakkab hetkest, kui patsient saab teada oma haigusest. Haigestumine, eriti raske haigus, on alati kriis inimese elus. Psühholoog aitab haigel ja tema lähedasel mõista ja üle elada kriisi kõik etapid. Psühholoog annab nõu, kuidas kaotatud meelerahu tagasi saada, kuidas leida jõuvarusid hingeliseks toimetulekuks, kuidas muutunud elukorraldusega toime tulla. Nõustamise eesmärk antud olukorras haige ja tema lähedaste parima võimaliku elukvaliteedi saavutamine koostöös palliatiivravi teiste spetsialistidega.
Psühholoog aitab raskel haigel saada aru ja mõtestada lahti haigusega kaasnevaid tundeid (väärtusetus, lootusetus, süütunne ja suitsiidimõtted). Selliste tunnete tähelepanuta jätmine avaldab negatiivset mõju ravi tulemusele, elukvaliteedile ja pikendab haiglas viibimise aega.

Anni Sarv
617 1184
anni.sarv@regionaalhaigla.ee

Janika Kersten
janika.kersten@regionaalhaigla.ee

Inna Gorislavskaja
617 2279
inna.gorislavskaja@regionaalhaigla.ee

Karoliina Peedu
karoliina.peedu@regionaalhaigla.ee

Vastuvõtule võivad pöörduda patsiendid ja nende lähedased. Saatekirja vaja ei ole.

Töötavad koostöös kõikide Mustamäe korpuse kliinikutega.

Sotsiaaltöötajad

Sotsiaaltöötaja annab teavet patsiendile ja tema lähedastele:

 • riigi poolt pakutavate sotsiaaltoetuste ja teenuste korrast.
 • õendusabi ja hooldusteenuste võimalustest kodus ja haiglas.
 • töövõime hindamise taotlusega, puude raskusastme tuvastamisega, ravikindlustuse taotlemisega seotud toimingutest.
 • abivahendite taotlemise võimalustest.
 • muud sotsiaalvaldkonda puudutavad küsimused.

Merike Tennof
617 1136
merike.tennof@regionaalhaigla.ee
Mustamäe korpus

Relika Kirpu
617 2347
relika.kirpu@regionaalhaigla.ee 
Mustamäe korpus

Alina Stepanenko
617 1279
alina.stepanenko@regionaalhaigla.ee 
Mustamäe korpus

Ingrid Starovoitov
617 2308
ingrid.starovoitov@regionaalhaigla.ee 
Mustamäe korpus

Heli Vahter
617 2926 / 5887 1828
heli.vahter@regionaalhaigla.ee 
Hiiu korpus ja Sõle korpus

Anne-Ly Rezev
617 2358
anne-ly.rezev@regionaalhaigla.ee  
Hiiu korpus

Hingehoidjad

Hingehoidja on inimene, kes pakub kannatavale inimesele tuge ja mõistmist, aitab leida elujulgust ja lootust ka lootusetuna tunduvas olukorras. Hingehoidja on kristliku teoloogilise ettevalmistusega ning ta tunneb erinevaid religioone. Ta lähtub oma töös alati inimese enda veendumustest ja usulistest tõekspidamistest. Ta saab kutsuda patsiendi soovil tema juurde haiglasse vaimuliku. Hingehoidjaga on võimalus vestelda eksistentsiaalsetel ja spirituaalsetel teemadel, kui inimene tunneb, et ta seda soovib. Rasketel eluhetkedel, mis puudutavad elu ja surma, inimsuhteid või jumalasuhet, on vaja tihti oma mõtteid välja rääkida. Hingehoidja töö haiglas on inimesega koosmõtlemine, koosrääkimine, ühine teekond oma elu ja haigusest tuleneva olukorra, olnu ja tuleva mõtestamisel.

Katri Aaslav-Tepandi
617 2385
katri.aaslav-tepandi@regionaalhaigla.ee

Sirje Prits
617 2385
sirje.prits@regionaalhaigla.ee

Kaisa Kirikal
617 2385
kaisa.kirikal@regionaalhaigla.ee

Eve Kruus
617 1978
eve.kruus@regionaalhaigla.ee

Marius Raudsepp
617 1978/ 617 2385
marius.raudsepp@regionaalhaigla.ee

*Teevad koostööd kõigi Mustamäe kui ka Hiiu korpuse kliinikutega.

Teabetoa kogemusnõustaja

Teabetuppa on oodatud vähiga patsiendid ja nende lähedased. Teabetoas anname teaduspõhist teavet ja kirjandust ning praktilist nõu, kuidas haiguse ja selle raviga paremini hakkama saada. Innustame patsiente tegema läbi arsti poolt määratud ravi ja täpselt kinni pidama raviskeemist. See aitab hoida sihti tervenemise teel ning aitab vältida ebapädevaid soovitusi. Kui patsient näeb vähist tervenenud patsienti – nõustajat, siis võib see olla julgustav. Kellegi samalaadne kogemus mõjub jõuduandvalt, et oma haiguse ja eluga hakkama saada. Patsientidel on usalduslikus vestluses kogemusnõustajaga julgust küsida asju, mida arstilt ja õelt ei julgeta küsida.

Helena Orle
617 2306
helena.orle@regionaalhaigla.ee

Teabetuba asub: Sütiste tee 19, registratuur 7

Valu- ja palliatiivravi arstid

Arstid aitavad valu ja teisi vaevusi leevendada sobivate ravimitega. Vajadusel kaasavad teisi spetsialiste haige ja perekonna nõustamiseks.

Dr Pille Sillaste
Anestesioloog-valuarst
Vastuvõtt: teisipäeval 10.00−14.00

*Vastuvõtule ette registreerida 617 1049

Vähiga haigeid ootame ilma saatekirjata, muu kroonilise valuga haigeid Regionaalhaigla arsti soovitusel.

Dr Mare Kolk
Anestesioloog-valuarst
Vastuvõtt: esmaspäev, kolmapäev, reede 10.00−12.30
Vastuvõtule ette registreerida 617 1049

*Vähiga haigeid ootame ilma saatekirjata, muu kroonilise valuga haigeid Regionaalhaigla arsti soovitusel.

Koduõendusteenus

Regionaalhaigla palliatiivravi keskus pakub koduõendusteenust erineva profiiliga patsientidele nii Tallinnas kui kokkuleppel ka Tallinna lähiümbruses. Regionaalhaigla koduõed osutavad:

 • haava, haavandi või lamatise ravi
 • stoomi- või dreenihooldust, kateetrite vahetust
 • onkoloogilise haige kodust toetusravi
 • psühhiaatrilise haige koduõendust
 • valuravi (onkoloogilised patsiendid)
 • analüüside võtmist

Samuti saab palliatiivravi keskuse kaudu rentida koduseid hapnikukontsentraatoreid palliatiivseks hapnikraviks ja aspiraatoreid.

Vajalik perearsti saatekiri teenusele suunamiseks. Seejärel võtta ühendust Palliativiravi keskuse koordinaatoriga telefoninumbril 617 1777.

Palliatiivne ravi (toetus- ja taastusravi)

Olga Košeleva

Keskuse koordinaator

617 1777

Palliatiivne ravi (toetus- ja taastusravi)

Dr Pille Sillaste

Juhataja

617 1641

Patsiendid tunnustavad meid

Lugupeetud Regionaalhaigla juhid! Sageli tänatakse arste ja kahtlemata on nad tänu ära teeninud. Minu eriline tänuavaldus tuleb aga palliatiivravi osakonna medõele Helen Alaverile. Kui arstid enam meie armsa vanaema jaoks midagi teha ei saanud, siis tema oskas ikka nõu anda ja leidis aega öelda mõne südamliku sõna. Kindlasti oli tal palju abi ootavaid haigeid, aga ta ei kiirustanud kunagi ja suhtus meie muredesse alati väga mõistvalt. Suur-suur tänu talle ja haiglale, kus töötavad nii imelised inimesed. Hoidmist ja jõudu soovides, Anne Saar

Anne

Olen ääretult tänulik kogemusnõustajale Merike Värik, kes suudab anda väga head nõu. Rahulik, tasakaalukas ja meeldiv vestlus nii teabetoas kui ka telefoni teel. Igale küsimusele saab asjakohase vastuse ja igale hirmule piiri. Suur-suur tänu!

Liia

Soovime südamest tänada PERH palliatiivravi osakonna personali, sotsiaaltöötajaid ning õendusabi osakonda lihtsalt imelise töö, toetuse ja pühendumise eest meie (vana)ema haiglasse sattumisest selle aasta jaanuaris kuni tema lahkumiseni juulikuus. Ajal, mil koroonapuhangu tõttu olid olud tavalisest veel topelt segasemad, aitasid nimetatud osakonnad koostöös meid väsimatult info, nõu ja jõuga ning andsid meile südamerahu, et lähedane on oma raskes seisundis hoitud ja hoolitsetud. Täname teid siiralt teie ennastsalgava töö ja pühendumuse eest, eriti nii keerulisel ajal, ja soovime palju jõudu edaspidiseks. Patsient Helmi perekond

Sirli

VAATA KÕIKI TÄNUAVALDUSI