Kestliku arengu teenistus

Kestliku arengu teenistus koordineerib teadus- ja arendus- ning kvaliteedijuhtimistegevusi. Teenistuse eesmärk on kujundada Regionaalhaiglas kestlikult arenevat organisatsiooni, mis pidevalt õppides loob uut väärtust patsientidele, töötajatele ja ühiskonnale.

Teenistuse ülesanded jaotuvad kolme põhitegevuse alla, hõlmates igat osa pideva arengu tsüklist: planeerimine, parendamine ja õppimine.

Kestliku_arengu_teenistus.png

 

 

 

 

 

 

 

Teenistuse tööd viivad ellu erinevad meeskonnad: kvaliteedimeeskond, teadus- ja arendusmeeskond, koolitusmeeskond ja infektsioonitalitus.

Priit Tohver

Kvaliteediteenistus

Priit Tohver

teenistuse juhataja

617 2470

Mait Altmets

Infektsioonitalitus

Mait Altmets

talituse juhataja

617 1472