Esmaste psühhooside integratiivravi osakond (IX osakond)

Esmaste psühhooside integratiivravi osakonna raviprotsessis on olulisel kohal ravikoosolekud ravimeeskonna, patsiendi ja perekonnaliikmetega.

dr Erika Saluveer
osakonna juhataja

Regionaalhaigla psühhiaatriakliiniku esmaste psühhooside integratiivravi osakonnas ehk IX osakonnas ravitakse põhiliselt esimest korda psühhootilisse häiresse haigestunud patsiente. IX osakond avati 1998. aastal. Osakonnas on 26 voodikohta ning käesolevalt töötab 4 psühhiaatrit; 6 psühholoogi; tegevusterapeut, kunstiterapeut, tegelusjuhendaja, 23 õendus- ja hooldustöötajat, sekretär ning assistent.

Mis on psühhoos? 

Psühhoos on psüühikahäire, mille puhul on häiritud nii ümbritseva reaalsuse taju kui ka tundeelu valdkond. Meie osakonnas ravitakse psühhoosihaigeid igale patsiendile sobivate uue põlvkonna antipsühhootiliste ravimitega. Vajaduse korral lisatakse raviskeemi ka muid patsiendile vajalikke ravimeid, mis aitavad tekkinud haigust paremini ravida. Iga patsienti uuritakse nii kehalise tervise suhtes kui ka psühholoogiliste testidega. Meie osakonna raviprotsessis on olulisel kohal ravikoosolekud ravimeeskonna, patsiendi ja perekonnaliikmetega. Nendel kohtumistel arutatakse raviga seotud probleeme, patsiendi ja perekonnaliikmete vahelisi suheteraskusi ning käsitletakse seda, kuidas perekonnaliikmed saaksid kõige paremini oma lähedast aidata. 

Kahtlemata on perekonnaliikme haigestumine suur pinge ja seetõttu käsitletakse sellistel kohtumistel ka perekonnaliikmete erisuguseid raskusi, mis leevendab nende pinget oma lähedase haigestumise pärast. Lisaks kohtuvad meie osakonna psühhiaatrid ja psühholoogid patsientidega ka eraldi, et arutada nende psühholoogilisi probleeme.  

Grupi psühhoteraapia  

Patsientide igapäevaelu raskuste leevendamiseks kasutame osakonnas toetavat grupi psühhoteraapiat. Kaks korda nädalas toimuvad grupi psühhoteraapia seansid, kus arutatakse patsientidele olulisi probleeme, mis nende igapäevaelus on esile tõusnud. Psühhootilised häired toovad sageli kaasa ka tähelepanu, mälu, keskendumisvõime ja muude kognitiivsete funktsioonide ajutise languse. Selle leevendamiseks ja patsientide kognitiivsete võimete kiiremaks taastamiseks kasutatakse meie osakonnas spetsiaalset arvutiprogrammi CogPack, mis koosneb tähelepanu, mälu, reageerimiskiirust ning teisi kognitiivseid funktsioone parandavatest ülesannetest.

Lisaks korraldatakse metakognitiivseid grupiseansse, kus arutatakse erinevaid elulisi situatsioone ja seda, kuidas nendes paremini toime tulla. Patsientide probleemidega tegelemiseks kasutatakse meie osakonnas kunstiteraapia vahendeid, kus oma mõtete-tunnete väljendamiseks ning probleemidele lahenduse otsimiseks kasutatakse loovtegevuste ja kunstivahendite abi. Tegevusteraapias tegeldakse patsiendi tegevusvõime säilitamise ja edendamisega, mis aitaks häirunud tegevusvõimega isikul paremini osaleda igapäevategevustes. 

Ravikorraldus osakonnas 

Ravi meie osakonnas kestab üldjuhul 21 päeva. See aeg võib lüheneda või pikeneda vastavalt patsiendi seisundi paranemisele. Pärast statsionaarset ravi jätkavad meie osakonna patsiendid ambulatoorset ravi meie osakonna juures vastavalt vajadusele kuni kaks aastat. Selle aja jooksul käivad patsiendid ravimeeskonna visiitidel koos perekonnaliikmetega või üksi, et jälgida seisundi muutumist ja arutada kas perekonnaliikmetel või patsiendil tekkinud probleeme. Pärast statsionaarse ravi lõppu saab patsiendi suunata vajaduse korral ka rehabilitatsiooniprogrammidesse oma elukoha kõige lähemasse sobivasse vaimse tervise keskusse.