Laboratoorium

Regionaalhaigla laboratooriumi missioon on teha kvaliteetseid laboriuuringuid, et aidata haigusi avastada ja ravida.

Põhja-Eesti Regionaalhaigla laboratoorium on üks suuremaid haiglalaboreid Eestis. Labor teostab uuringuid laborimeditsiini kõigis põhivaldkondades. Labor teeb 800 erinevat uuringut, 2023. aastal tehti ligi 4 miljonit uuringut. 

Keskuses on 6 osakonda:

  • kliinilise keemia ja hematoloogia osakond (koosseisu kuuluvad kliinilise keemia, hematoloogia ja automaatliini laborid ning Rapla, Hiiumaa ja Läänemaa laboriüksused)
  • kliinilise immunoloogia osakond (koosseisu kuulub tüviraku labor)
  • mikrobioloogia ja molekulaardiagnostika osakond (koosseisu kuulub mikrobioloogia, mükobakterioloogia ja molekulaardiagnostika laborid)
  • verepank
  • preanalüütika osakond
  • mõõtelabor (tegeleb kiirgustöötajate isikudooside mõõtmisega Regionaalhaiglas)

Regionaalhaigla labor on akrediteeritud standardi EVS-EN ISO 15189:2012 „Meditsiinilaborid. Kvaliteedi ja kompetentsuse nõuded“ nõuete suhtes. Mõõtelabori isikudooside mõõtmine DIS meetodil on hinnatud vastavaks EVS-EN ISO/IEC 17025:2017 standardile. Meil on suurim valik kasvajamarkerite, spetsiifiliste hüübimisfaktorite ja luu ainevahetuse uuringuid. Põhja-Eesti haiglalaboritest uurime ainsana hematoloogilistel haigetel rakupinnaantigeene, teostame raskemetallide, trombotsüütide funktsiooni ja tuberkuloosiuuringuid, kogume ja säilitame perifeerse vere tüvirakke. Alkoholi surrogaatide uurimiseks plaanilise töö välisel ajal on sisse seatud koduvalve süsteem.

2014. aastal võtsime esimesena Baltimaades kasutusele preanalüütika mooduliga kliinilise keemia ja immunoloogiliste uuringute automaatliini ning 2018. aastal esimesena Eestis hematoloogia automaatliini. Me juhendame Tartu Ülikooli laborimeditsiini jt erialade residente ning biomeditsiini praktikante, Tartu Tervishoiu Kõrgkooli bioanalüütika üliõpilasi, Tallinna Tehnikaülikooli matemaatika-loodusteaduskonna geenitehnoloogia üliõpilasi.

Oleme teinud rahvusvahelist koostööd peamiselt Põhja- ja Baltimaade laborite ja organisatsioonidega. Voolutsütomeetria labor osaleb Põhjamaade Pediaatrilise Hematoloogia ja Onkoloogia Ühingu (NOPHO projekt) töös. Meie juures on käinud õppimas residendid Lätist, üliõpilased ja kolleegid Lätist, Leedust, Soomest,  Itaaliast, Austriast, Tadžikistanist ja Kasahstanist. Soovime olla kolleegidele hea partner haiguste avastamisel ja ravimisel ning koolitus- ja teadustöös.

Marge Kütt
labori juhataja
tel 617 1392
marge.kytt@regionaalhaigla.ee
Angelika Skaldina
sekretär
tel 617 2150