Katastroofi meditsiini üksus

Alates 2015 aasta augustist kuulub Regionaalhaigla kiirabikeskuse koosseisu katastroofi meditsiini üksus, mille põhieesmärgiks on meditsiiniabi pakkumine katastroofide ja suurõnnetuste järgselt nii Eesti-siseselt kui ka välismaal. Üksuse asendamatu väärtus on missioonitunne, sest kõik sellesse kaasatud inimesed töötavad vabatahtlikkuse printsiibil ja nende põhitöökohad on Eesti erinevad tervishoiuasutused. Katastroofi meditsiini üksus moodustati Eesti Päästemeeskonna Meditsiinirühma baasil, mis kuulus varem Päästeameti koosseisu. Katastroo fimeditsiini üksus vastutab Eesti Päästemeeskonna Meditsiinirühma administreerimise ja koordineerimise eest. Eesti Päästemeeskonna meditsiinirühm  on varem osalenud meeskonnana missioonidel Indoneesias (2004/2005) ja Pakistanis (2005) ning ekspertidena Haitil (2008).

 

Eve Ojavere

Õendusjuht

617 2297

Raido Paasma

Eesti Päästemeeskonna meditsiinirühma juht