I sisehaiguste osakond

Sisehaiguste osakondades ravime peamiselt erakorralisi patsiente, 2019. aastal oli erakorraliselt hospitaliseeritud patsiente üle 94%. Osakonnas ravitakse väga erinevate diagnoosidega abivajajaid: kõrgvererõhktõbi, südamepuudulikkus, kasvajad ja kasvajate ravijärgsed tüsistused, tromboosid, mürgistused, verehaigused, hingamiselundite ja kuseteede haigused, septilised seisundid. Suur osa abivajajatest on ebaselgete diagnoosidega, mida lahendades kasutame kõiki meie haigla kõrgtehnoloogilisi võimalusi ja haiglas töötavaid erispetsialiste. Ravi toimub vastavalt rahvusvahelistele juhistele ning meie sisearstid täiendavad pidevalt oma teadmisi nii Eestis kui välismaal.

Kõik meie arstid võtavad vastu ka konsultatiivses polikliinikus. Sisearsti vastuvõtule on oodatud erinevate diferentsiaaldiagnostiliste probleemidega patsiendid ning ravi korrigeermiseks, kui olemasolev ravi ei ole soovitud tulemust andnud. Tromboosikabinetti on oodatud saatekirjaga konsultatsioonile venoosse tromboosiga patsiendid, kes vajavad täiendavat diagnostikat tromboosi põhjuste väljaselgitamiseks ning nõustamist ravi kestvuse, lõpetamise ja edaspidise sekundaarse profülaktika suhtes. Nõustame ka kõrge tromboosiriskiga patsiente operatsiooni eel, ajal ning järel (profülaktika). Nõustame ja jälgime onkoloogilise diagnoosiga patsiente, kes vajavad antikoagulantravi. Tromboosiõde nõustab iseseisvalt veenitromboosiga haigeid elustiili, kompressioonravi sukkade kandmise ja antikogulantravi küsimustes.

Alates 2019 aastast ravime patsiente ka päevaravis.

I sisehaiguste osakond asub 4. korrusel.

I sisehaiguste osakond

Ruth Roots

sekretär

617 1467

Marianne Laheäär

Marianne Laheäär

juhataja

617 2283

Liilia Soroka

Liilia Soroka

õendusjuht

617 2280