Verekeskus

www.verekeskus.ee

Põhja-Eesti Regionaalhaigla diagnostikakliiniku koosseisu kuuluv verekeskus asub alates1. juuni 2022 südalinna doonorikeskuses aadressil Estonia pst 1 ja doonorikeskus Ülemiste linnakus. Lisaks korraldatakse igal tööpäeval doonoripäevi ka väljaspool verekeskuse nimetatud hooneid, näiteks koolides, kultuuri- ja spordikeskustes ning teistes asutustes. Verekeskus liitus Regionaalhaiglaga 1. juunil 2006.

Verekeskuse ülesanne on tagada patsientidele kõrgel tasemel transfusioonmeditsiini teenused ja doonoriverest valmistatud ravimpreparaadid.

Verekeskuse osakonnad

 

Verekeskuse eesmärgid on:

  • Tervishoiuteenuse osutajate varustamine doonoriverest valmistatud kvaliteetsete, ohutute ja nende vajadustele vastavate verekomponentidega.
  • Vabatahtliku ja tasuta veredoonorluse edendamine.
  • Fraktsioneerimisplasma kogumine ning seeläbi plasmapreparaatide valmistamisele ja Regionaalhaigla varustamisele kaasaaitamine.
  • Immunohematoloogia referentteenuse osutamine Eestis.
  • Eestis transfusioonmeditsiini arendustegevuse eestvedamine ja erialase kompetentsi ja järjepidevuse säilimise tagamine.

 

Verekeskus

Aile Kattai

sekretär

617 3002

Verekeskus

Ave Lellep

keskuse juhataja

617 3004

Verekeskus

Sirje Tamme

keskuse õendusjuht

617 3024