Juhtimine

Juhatus

Põhja-Eesti Regionaalhaigla igapäevast tööd juhib juhatus:

  • Agris Peedu                       juhatuse esimees
  • Peep Talving                      juhatuse liige, haigla ülemarst 
  • Katre Zirel                         juhatuse liige, ōendusdirektor     

 

Nõukogu

Nõukogu on sihtasutuse organ, mis kavandab sihtasutuse tegevust, korraldab sihtasutuse juhtimist ja teostab järelevalvet sihtasutuse tegevuse üle.

Taavi Rõivas, nõukogu esimees

Taavi Rõivas on töötanud Eesti Vabariigi peaministrina (2014-2016) ja sotsiaalministrina (2012-2014) ning kuulunud nelja järjestikuse Riigikogu koosseisu. Alates 2020. aastast tegutseb Rõivas ettevõtjana ning juhib autonoomseid sõidukeid arendava ettevõtte Auve Tech nõukogu tööd. 

Sotsiaalministrina algatas Rõivas haiglate võrgustumise protsessi ning esmatasandi tervishoiu rolli ja vastutuse suurendamise, sealhulgas koondumise nüüdisaegsete tervisekeskustesse. Aastatel 2007-2012 oli Rõivas Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi nõukogu esimees. 

Taavi Rõivas on lõpetanud Tallinna Reaalkooli ning Tartu Ülikooli Majandusteaduskonna ettevõttemajanduse erialal.

 

Hanno Matto, nõukogu liige

Hanno Matto on töötanud pikalt logistika ja transpordi sektoris, aastatel 2012-2019 muuhulgas Itella Estonia maanteetranspordi divisjoni direktorina. Aastatel 2014-2020 kuulus Matto SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla nõukogusse ning auditikomiteesse, aastatel 2013–2017 oli Tallinna linnavolikogu liige, sh linnavarakomisjoni liige ja revisjonikomisjoni esimees.

Ühiskondlikus elus on Matto panustanud majandus- ja tervishoiupoliitika väljatöötamisse Sotsiaaldemokraatlikus Erakonnas ning publitseerinud arvukalt valdkondlike artikleid. Aastal 2020 võitis Matto pakutud nimelahendus “TERVIKUM” Viljandi uue haigla ja tervisekeskuse ühendhoone nimekonkursi.

Alates 2021. aastast on Hanno Matto Riigivanem August Rei Sihtasutuse juhataja, ekspertliikmena panustab ka täna Tallinna linnavolikogu linnamajanduskomisjoni töösse.

Hanno Matto on lõpetanud Tallinna Majanduskooli ärijuhtimise erialal.

 

Heidi Alasepp, nõukogu liige

Dr Heidi Alasepp on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna, läbinud tervishoiukorralduse residentuuri ning õppinud spordimeditsiini residentuuris. Ta on töötanud Tervishoiuametis erakorralise meditsiini osakonna juhatajana, Ida-Tallinna Keskhaigla taastusravikliiniku juhatajana. On osalenud mitmetes rahvusvahelistes koostööprojektides (amputatsioonijärgse taastusravi keskuse rajamine koostöös USA), sealhulgas tervisetehnoloogia valdkonnas. H. Alasepp on olnud riikliku kriisireguleerimise meeskonna liige, SA Pärnu Haigla nõukogu liige, Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur (EKKA)  EKKA kõrghariduse hindamisnõukogu liige. 

Alates 2021. aasta septembrist on dr Heidi Alasepp terviseala asekantsler Sotsiaaliministeeriumis.

Dr Alasepp on SA Pärnu Haigla auditikomitee juht, Tallinna Tehnikaülikooli MBA õppeprogrammi (rahvusvaheline ärikorraldus, ärikorraldus) nõukogu liige. 

Riiklikest teenetemärkidest on talle omistatud Eesti Vabariigi Presidendi Punase Risti IV klassi teenetemärk, Kaitseministeeriumi teenetemärk ning rahvusvaheliselt UKR Kaitseministri teenetemärk.

 

Regina Vällik, nõukogu liige

Regina Vällik on lõpetanud 2009. aastal majandusarvestuse ja finantsjuhtimise eriala Eesti Maaülikoolis ning õppinud avaliku sektori juhtimist ja innovatsiooni Tallinna Tehnikaülikooli magistrantuuris.

Alates 2011. aastast on ta töötanud riigieelarve valdkonnas erinevatel ametikohtadel Rahandusministeeriumis ja Justiitsministeeriumis. Alates 2018. aastast on ta Rahandusministeeriumis eelarvejuht.