Kiiritusravi keskus

Vähiravi kohta lugege lähemalt Regionaalhaigla interdistsiplinaarse vähiravikeskuse kodulehelt.

Keskuse põhieesmärk on tagada patsientidele õigeaegne kättesaadavus efektiivseks, tõenduspõhiseks, tehnoloogiliselt innovaatiliseks ja ohutuks kiiritusraviks.

Onkoloogia- ja hematoloogiakliiniku koosseisu kuuluvas kiiritusravi keskuses ravitakse ca 2/3 kõikidest kiiritusravi saavatest haigetest Eestis.

Kiiritusravi tehti meie haiglas esimest korda juba 65 aastat tagasi, suurema osa sellest ajast on kiiritusravi tehtud Eesti Onkoloogiakeskuse koosseisus Hiiul. 2011. aastal kolisime Mustamäe meditsiinilinnaku uude tänapäevasesse hoonesse, kus ravivõimalused oluliselt laienesid. 

Kiiritusravi meeskonda kuuluvad onkoloogid (kiiritusravi arstid), radioloog, füüsikud (neist kolmel on doktorikraad), dosimetristid, radioloogia ja kiiritusravi tehnikud, õed, hooldajad, insenerid ja sekretärid.

Kiiritusravi arstid osalevad kõikides pahaloomuliste kasvajate multidistsiplinaarsetes paikmepõhistes konsiiliumites ja töörühmades ning konsulteerivad kiiritusravi vajavaid patsiente ka Ida- ja Lääne-Tallinna Keskhaiglas, Tallinna Lastehaiglas ning suunatuna teistest Eesti raviasutustest.

Kiiritusravi keskuse struktuur

Kiiritusravi keskuse koosseisu kuuluvad

Kiiritusravi statsionaarses osakonnas XII korrusel teostatakse ka samaaegset radiokemoteraapiat.

Viimase kuue-seitsme aastaga on loodud uue tänapäevase kiiritusravi planeerimise ja raviaparatuuriga kiiritusravi keskus.

2014. aastal raviti kiiritusravi keskuses ca 1500 patsiendi, tehti üle 31 400 väliskiiritusravi ja 383 lähiravi protseduuri.

Kiiritusravi arstidel oli 10 300 ambulatoorset vastuvõttu ja üle 6160 osalemise erinevates paikmepõhistes konsiiliumites. Kiiritusravi õdede iseseisvaid vastuvõtte ja konsultatsioone oli kokku 3000.
Keskuse töö tähtsaim näitaja on ravikvaliteet. Viimasel kümnendil on olulised investeeringud kiiritusravi seadmetesse saanud teoks tänu IAEA (Rahvusvaheline Tuumaenergiaagentuur) ja Regionaalhaigla edukale koostööle, mis on teinud võimalikuks kiiritusravi arendamise tänapäevasele tasemele. Keskuse kiirgustegevusloa leiate SIIT.

2009. aastal läbisime IAEA/QUATRO rahvusvahelise auditi, mis päädis IAEA sertifikaadiga osakonna kui kompetentsikeskuse tunnustamisega.
Keskuse personal osaleb rahvusvahelistes kliinilistes ja teadusuuringutes, ilmunud on erinevaid  publikatsioone rahvusvaheliselt tunnustatud erialakirjanduses, oleme esinenud ettekannetega rahvusvahelistel konverentsidel.

Seadmed

Kiiritusravi osakonnas on spetsiaalne kiiritusravi planeerimiseks kohandatud kompuutertomograaf-simulaator (KT, GE LightSpeed RT16). Väliskiiritusravi planeerimiseks kasutame KT kõrval ka magnetresonantstomograafiat (MRT) ja positronemissioontomograafiat (PET). Väliskiiritusraviks kasutame firma "Varian Medical Systems" lineaarseid kiirendeid paljuleheliste kollimaatoritega (MLC 80 & 120) ja MV/kV (OBI) kuvamisseadmetega. OBI-seade võimaldab teha koonus-väljaga kompuutertomograafiat (CBCT), mis annab kolmemõõtmelise anatoomilise informatsiooni kasvaja ja kriitiliste organite paiknemisest kiiritusravi ajal.
Lähiraviks kasutame firma Varian Medical Systems 24-kanalilist seadet Gammamed Plus, mis võimaldab erinevaid õõne- ja koesiseseid aplikatsioone. Kuvamispõhist lähiravi planeerime röntgenülesvõtete, KT, MRT ja sonograafia abil.

Kiiritusravi keskuse raviteenused

Kiiritusravi teostame erinevatele pahaloomulistele kasvajatele vastavalt rahvusvaheliselt tunnustatud ravijuhistele. Iga kasvajapaikme ravile on spetsialiseerunud vastav kiiritusravi onkoloog.

 • kasvaja 3D-kujuga kohandatud (konformne) väliskiiritusravi (3D-CRT)
 • intensiivsusmoduleeritud väliskiiritusravi (IMRT)
 • mahuliselt moduleeritud väliskiiritusravi (VMAT)
 • kuvamisjuhitav väliskiiritusravi (vajaduse korral koos röntgenkontrastsete markeritega, IGRT)
 • samaaegne radiokemoteraapia ja kiiritusravi koos märklaudravimitega
 • lähikiiritusravi (brahhüteraapia) günekoloogilistele kasvajatele
 • koesisene lähikiiritusravi permanentsete radioaktiivsete implantaatidega eesnäärme kasvajatele (I-125)
 • vähihaigete esmased ja korduvad konsultatiivsed vastuvõtud
 • kiiritatud haigete ravijärgne järelkontroll
 • kiiritusravi õdede iseseisev vastuvõtt patsientide nõustamiseks, kiiritusreaktsioonide jälgimiseks ja raviks

Koolitus

Personal on järjepidevalt saanud erialast koolitust Euroopa kiiritusravi keskustes.
2004. aastast oleme Tartu Tervishoiu Kõrgkoolile partner radioloogiatehnikute koolitamisel kiiritusravi alal.
2011. aastal käivitasime koostöös Tartu Tervishoiu Kõrgkooliga kiiritusravi tehnikute spetsialistiõppe. Koolitame kiiritusravi alal Tartu Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli füüsikuid ning biomeditsiini insenere.
Keskuses toimub onkoloogia residentide erialane koolitus.

Koostöö

 • Rahvusvahelise Tuumaenergiaagentuur (IAEA)
 • ESTRO (Euroopa Kiiritusonkoloogia Ühing), mille liikmeteks on enamik kiiritusravi personalist
 • Eesti Onkoloogide Selts
 • Tartu Tervishoiu Kõrgkool
 • Tartu Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool
 • Tartu Ülikooli Kliinikum, Tallinna keskhaiglad

Kiiritusravi keskus

Helgi Seglinš

sekretär

617 2335

Nikolai Tover

Nikolai Tover

juhtiv radioloogiatehnik

617 1373

Patsiendid tunnustavad meid

Tere! Sooviks teha maani kummarduse kiiritusravis töötavatele tehnikutele ning õele (Kärt). Mitte vaid see mida nad teevad, vaid KUIDAS nad seda teevad. Mentaalselt ja lõpus ka füüsiliselt on see teekond raske ehk iga päev seal käia. Tänu nende inimeste suhtumisele oli see teekond tunduvalt kergem. Mul ei tekkinud kordagi tunnet, et ma olen lihtsalt järgmine patsient (samas arvestades, et päevas käib neid sealt väga palju läbi), vaid et ma olen kohas, kus see, kuidas ma end tunnen, läheb korda, päriselt. Kuna ravis väga suurt rolli mängib Sind ümbritsevate inimeste suhtumine. Seega veelkord suured-suured kummardused ja tänud sellele super meeskonnale, kelle tänuväärse töö tulemused mõjutavad paljusid inimesi.

Merje Kärner

VAATA KÕIKI TÄNUAVALDUSI