Tootmisosakond

Verekeskus varustab veretoodetega 14 Tallinna ning Põhja-, Kesk-, Ida- ja Lääne-Eesti haiglat ning vajaduse korral teenindab ka teiste verekeskuste varustuspiirkonna haiglaid. Doonoriverest valmistatakse preparaate täiskasvanutele, lastele, vastsündinutele ja verekomponente ülekandeks lootele, kokku 26 eri nimetust. Põhitooted on erütrotsüütide suspensioon, värskelt külmutatud plasma, fraktsioneerimisplasma ja trombotsüütide kontsentraadid. Täiendava töötlusena tehakse veretoodete filtreerimist, kiiritamist ja pesemist, mahu vähendamist. 

Doonorivere kogumine toimub varustusalaga samast piirkonnast, 48% donatsioone kogutakse mobiilse väljasõidugrupi poolt ja 52% kahes statsionaarses verekogumiskohas Tallinnas.

Väljasõidu verekogumised toimuvad igal tööpäeval, väljasõidukohti 2017. aastal oli kokku 79, kus toimus 217 doonoripäeva. Lisaks koguti doonoriverd 2o doonoritelgi päeval. Üle poole väljasõitudest tehakse Tallinna ja Harjumaa piirides, oluline osa toimub Lääne-, Viru-, Järva- ja Raplamaal. Korra kuus külastatakse ka kas Saaremaad või Hiiumaad. Statsionaarsetest verekogumiskohtadest DoonoriFoorumis keskendutakse täisvere donatsioonidele ja Ädala korpuses afereesiprotseduuridele.

Afereesiprotseduur võimaldab võtta doonorilt verekomponente eraldatult. Praegu tehakse Ädala korpuses plasmafereese, mille käigus kogutakse ainult plasmat, ja multikomponentafereese, mille käigus kogutakse enamasti trombotsüüte ja plasmat. Vajaduse korral on võimalik koguda ka ainult erütrotsüüte.

2017. aastal külastas verekeskust 17 558 doonorit, neist 2 505 loovutasid verd esimest korda, 15 053 olid korduvad doonorid. Teostati 26 603 täisvereloovutust ja 3 150 afereesiprotseduuri. Tootmisosakonda juhatab tootmisjuht dr Erna Saarniit, tootmisosakonnas töötab 4 arsti, tootmisspetsialist, 30 õde, 7 tootmisoperaatorit, 8 registraatorit ja 1 ekspediitor. 2017. aastal valmistati 26 877 doosi erütrotsüütide suspensiooni, 35 530 doosi plasmat, 5 118 doosi trombotsüütide kontsentraati ja 3 830 doosi krüopretsipitaati.

Anni Ader

osakonna sekretär

617 3025

Erna Saarniit

Erna Saarniit

ülemarst

6173020

Janina Günter

Janina Günter

osakonna õendusjuht

617 3041