Ülisuur
Suur
Keskmine (tavaline)

Tootmisosakond

Verekeskus varustab veretoodetega 14 Tallinna ning Põhja-, Kesk-, Ida- ja Lääne-Eesti haiglat ning vajaduse korral teenindab ka teiste verekeskuste varustuspiirkonna haiglaid. Doonoriverest valmistatakse preparaate täiskasvanutele, lastele, vastsündinutele ja verekomponente ülekandeks lootele, kokku 26 eri nimetust. Põhitooted on erütrotsüütide suspensioon, värskelt külmutatud plasma, fraktsioneerimisplasma ja trombotsüütide kontsentraadid. Täiendava töötlusena tehakse veretoodete filtreerimist, kiiritamist ja pesemist, mahu vähendamist. 

Doonorivere kogumine toimub varustusalaga samast piirkonnast, 47% donatsioone kogutakse mobiilse väljasõidugrupi poolt ja 53% kahes statsionaarses verekogumiskohas Tallinnas.

Väljasõidu verekogumised toimuvad igal tööpäeval, väljasõidukohti 2016. aastal oli kokku 76, kus toimus 219 doonoripäeva. Lisaks koguti doonoriverd 21 doonoritelgi päeval. Üle poole väljasõitudest tehakse Tallinna ja Harjumaa piirides, oluline osa toimub Lääne-, Viru-, Järva- ja Raplamaal. Korra kuus külastatakse ka kas Saaremaad või Hiiumaad. Statsionaarsetest verekogumiskohtadest DoonoriFoorumis keskendutakse täisvere donatsioonidele ja Ädala korpuses afereesiprotseduuridele.

Afereesiprotseduur võimaldab võtta doonorilt verekomponente eraldatult. Praegu tehakse Ädala korpuses plasmafereese, mille käigus kogutakse ainult plasmat, ja multikomponentafereese, mille käigus kogutakse enamasti trombotsüüte ja plasmat. Vajaduse korral on võimalik koguda ka ainult erütrotsüüte.

2016. aastal külastas verekeskust 18 881 doonorit, neist 2876 loovutasid verd esimest korda, 16 005 olid korduvad doonorid. Teostati 28 879 täisvereloovutust ja 2862 afereesiprotseduuri. Tootmisosakonda juhatab tootmisjuht dr Erna Saarniit, tootmisosakonnas töötab 4 arsti, tootmisspetsialist, 30 õde, 6 tootmisoperaatorit, 9 registraatorit ja 1 registraator-ekspediitor. 2016. aastal valmistati 29 144 doosi erütrotsüütide suspensiooni, 37 304 doosi plasmat, 4950 doosi trombotsüütide kontsentraati ja 3123 doosi krüopretsipitaati.
 

dr Erna Saarniit

dr Erna Saarniit

juhataja

617 3020