Patoloogiakeskus

Diagnostikakliiniku koosseisu kuuluv patoloogiakeskus on juhtiv patoloogiaalast diagnostikateenust osutav üksus, kus on kaetud nii üldpatoloogia kui ka eripatoloogia tänapäevase diagnostika vajadused.

Patoloogiakeskuse struktuur on jaotatud kolmeks osakonnaks:

Histopatoloogia osakond

 • Histopatoloogia üksus
 • Lahangupatoloogia üksus

Immunoloogia ja molekulaarpatoloogia osakond

 • Immunoloogia üksus
 • Molekulaarpatoloogia üksus
 • Tsütogeneetika üksus

Tsüto- ja hematopatoloogia osakond

 • Hematopatoloogia üksus
 • Tsütopatoloogia üksus
   

Nüüdisaegne patoloogia tegeleb põhiliselt haiguste elupuhuse uurimisega rakutasandil ja koelisel tasandil. Diagnostiliseks tööks kasutame morfoloogilisi, immunoloogilisi, molekulaarbioloogilisi või tsütogeneetilisi uurimismeetodeid. Need on aluseks kasvajate liinikuuluvuse määramisel, subklassifitseerimisel ning residuaalse haiguse hindamisel või raviefekti monitooringul, põhinedes kasvajate WHO klassifikatsiooniga sätestatud nõuetel. Lisaks teostame pato-anatoomilisi lahanguid, mille eesmärk on täpsustada diagnoos või surma põhjus.

Patoloogiteenuse nurgakiviks on morfoloogilised uuringud, eelkõige histoloogilised uuringud, mille puhul uurime eelnevalt veetustatud ja seejärel parafiini sisestatud, mikrotoomil lõigatud ning alusklaasile asetatud üliõhukesi koelõike, mida värvitakse vastavalt rutiin- või erivärvingute metoodika abil.

Laialdaselt kasutame immunoloogilisi lisavärvinguid, mis põhinevad antigeeni ja antikeha reaktsioonil ning mida nimetatakse vastavalt kasutatud algmaterjalile (tsütoloogilised preparaadid või koelõigud) immuunohisto- või immuunotsütokeemilisteks lisavärvinguteks. Tsütoloogiateenuse aluseks on haiguskoldest erinevate meetoditega võetud rakkude morfoloogia hindamine. Lisaks on võimalik rakutasandil täiendavalt teha immunoloogilisi või molekulaarseid lisauuringuid.

Diagnostilise võimekuse tõstmiseks on keskusesiseselt kehtestatud paikmepõhine spetsialiseerumine, mis toimib kooskõlas interdistsiplinaarsete paikmepõhiste töögruppidega. Vastavate töögruppide juhid osutavad ka konsultatsiooni teenuseid.

Paikmepõhise spetsialiseerumise valdkonnad on järgmised:

 • naistehaigused kaasa arvatud rinnanääre
 • kuse- ja suguelundid
 • seedetrakt
 • hingamiselundid, keskseinand
 • nahk- ja pehmed koed
 • pea- ja kael
 • kesknärvisüsteem
 • vereloome ja lümforetikulaarsüsteem

 

Patoloogiakeskus asub Regionaalhaigla meditsiinilinnaku D-korpuses, aadressil J. Sütiste tee 19
Keskus töötab argipäeviti kell 8.00–16.00

Uuringute vastuvõtt 617 2039  
Lahangu info 617 2041. Lahangu vajaduse otsustamiseks on avatud patoloogi konsultatsioonitelefon 5194 8593 tööpäevadel 9.00-15.00
Uuringuvastuste info ja konsultatsiooniteenuse tellimine 617 2013; 617 1398

Uuringumaterjalide väljatellimiseks pöörduge palun Regionaalhaigla kantseleisse, mis asub Regionaalhaigla meditsiinilinnaku A-korpuses, telefon 617 1103

 Kehtivad saatekirjad (vajuta siia)   

Patoloogiakeskus

Janne Karlep

keskuse sekretär

617 2013

Patoloogiakeskus

Lea Mällo

keskuse juhataja kt

617 1571

Patoloogiakeskus

Egle Särg

keskuse juhtiva bioanalüütiku kt

617 2498