Patoloogiakeskus

Regionaalhaigla patoloogiakeskus on üks suuremaid patoloogiaalaseid uuringuid teostav keskus Eestis. Keskuses tehakse uuringuid histopatoloogia, tsütopatoloogia, hematopatoloogia, molekulaarpatoloogia ja lahangupatoloogia valdkonnas. 

Patoloogiakeskus on akrediteeritud alates 2019. aastast vastavalt standardile EVS-EN ISO 15189:2012 „Meditsiinilaborid. Kvaliteedi ja kompetentsuse nõuded“. Akrediteerimistunnistus nr M015 ja  tunnistuse Lisa on leitavad lehe lõpus Failid plokist. 

Patoloogiakeskuses on neli osakonda: Preanalüütika osakondHistopatoloogia osakondImmunohistokeemia ja molekulaarpatoloogia osakond, Tsüto- ja hematopatoloogia osakond

Patoloogia tegeleb haiguste põhjuste, tekke, seotud nähtuste ja organismis asetleidvate muutuste välja selgitamisega. Patoloogias uuritakse haigusi makroskoopilisel, raku- ja koelisel ning molekulaarsel tasandil, kasutades mitmeid diagnostilisi uurimismeetodeid (morfoloogia, värvingud, immunohistoloogia, tsütogeneetika ja molekulaardiagnostika).

Aastas tehakse meie keskuses ~55 000 elupuhust uuringut ja ~200 patoanatoomilist lahangut. Patoanatoomilise lahangu eesmärk on surma põhjuse selgitamine ja diagnoosi täpsustamine. Elupuhuste patomorfoloogiliste uuringute kohta saab täpsemalt lugeda siit.

Patoloogiakeskuses on paikmepõhine spetsialiseerumine, mis toimib kooskõlas vastavate interdistsiplinaarsete töögruppide tööga. Spetsialiseerumisvaldkondade juhid osutavad ka konsultatsiooniteenuseid. Spetsialiseerumise valdkonnad on järgmised: rindkere ja keskseinand; nahk, pehmed koed ja luud; pea- ja kaelapiirkond; seedetrakt; rinnanääre; günekoloogia; uro-genitaalorganid; kesknärvisüsteem; hematoloogia; neuroendokriinkasvajad; tsütoloogia; lapseea kasvajad; lahangupatoloogia; molekulaarpatoloogia.

Olulised kontaktid:

Uuringute vastuvõtu info telefonil 617 2039.  

Lahangu info telefonil 617 2041. Lahangu vajaduse otsustamiseks helistage patoloogi konsultatsioonitelefonil 5194 8593 tööpäevadel 9.00–15.00.

 Saatekirjad leiab siit       Proovivõtu käsiraamatu ja proovimaterjalide võtmise juhendid leiab siit   Uuringute nimistu leiab siit

Uuringumaterjalide väljatellimine: patsiendile info leiab siit.  Raviarstil palume saata täidetud väljastamise taotlus aadressile patoarhiiv@regionaalhaigla.ee

Tagasiside (tänuavaldus, ettepanek, kaebus) saata aadressile  sekretar.patoloogia@regionaalhaigla.ee

Isikuandmete töötlemisega seonduva info leiab siit.

Patoloogiakeskus asub Regionaalhaigla meditsiinilinnaku Y-korpuses, aadressil J. Sütiste tee 19. Keskus töötab argipäeviti kell 8.00–16.00.

Patoloogiakeskus

Janne Karlep

keskuse sekretär

617 2013

Patoloogiakeskus

Lea Mällo

keskuse juhataja

617 1571

Patoloogiakeskus

Evelin Tomingas

keskuse juhtiv bioanalüütik

617 1057