Kutsehaiguste ja töötervishoiu keskus

Kutsehaiguste ja töötervishoiu keskus on välja kasvanud 1971. aastal loodud kutsehaiguste kliinikust. Algusaastatel oli põhirõhk kutsehaiguste diagnoosimisel ja ravil. Tänaseks on keskus arenenud nüüdisaegsete diagnostikavõimalustega, erinevaid arstlikke erialasid liitvaks kompetentsikeskuseks. Peale töötervishoiuarstide töötavad keskuses kõrva-nina-kurguarst, allergoloog, kopsuarst ja närviarst. Samuti teeme koostööd teiste Regionaalhaigla keskustega. Töötervishoiu eesmärk on edendada tervisliku ja ohutu töökeskkonna ning hästi toimiva töökollektiivi loomist. Osutame ennetavaid, tervist edendavaid, töövõimet säilitavaid ja ravivaldkonda kuuluvaid teenuseid. Kutsehaiguste ja töötervishoiu keskus on ainuke meditsiiniasutus Eestis, kus diagnoositakse kutsehaigusi. Meie arstid läbivad igal aastal erialaseid täienduskursusi ning osalevad konverentsidel ja rahvusvahelistes teadustööprojektides.

Kutsehaiguste ja töötervishoiu keskuse raviteenused

 • töötajate tööleasumisele eelnev ja perioodiline tervisekontroll. Töötajate tervisekontrolli teenuse kohta lugege täpsemalt palun SIIT.
 • kutsehaiguste diagnostika ja ekspertiis
 • allergiast põhjustatud naha- ja hingamisteede haiguste diagnostika ja ravi (sh tööallergeenide uurimine)
 • vaktsineerimine gripi, puukentsefaliidi ja B-hepatiidi vastu asutuste töötajatele ja eraisikutele

Lisaks:

 • allergoloogilised uuringud olme- ja tööallergeenide suhtes
 • audioloogilised (kuulmis-)uuringud
 • EKG- ja hingamisfunktsiooni (SPG-) uuringud
 • raskemetallide biomonitooring

Keskus koosneb kutsehaiguste osakonnast ja töötervishoiu polikliinikust. Keskuses töötab kokku 6 õde ja 10 arsti ning tööhügieenik. Lisaks läbivad meil igal aastal töötervishoiupraktikat arstid-residendid, terviseõed ja Tallinna Tehnikaülikooli tööhügieeni üliõpilased. Samuti on meil ametis sekretär ja müügiesindaja. Keskuses on rakendatud uued diagnostikavõimalused, mis suurendavad kutsehaiguste diagnoosimise kvaliteeti. 2010. aastast on kutseastma diagnoosimiseks kasutusel PEF-meetria (forsseeritud väljahingamine) analüüs Oasys-programmi abil. Nimetatud uuring võimaldab teha töökeskkonna spetsiifilist uuringut. Alates 2011. aastast on keskuses kasutusel lihaspinge kindlaksmääramine müotonomeetrilisel meetodil, mis aitab luu-lihaskonna haigusi varakult ennetada.

Kutsehaiguste diagnostika

Kutsehaigusi diagnoositakse keskuses tehtud terviseuuringute, perearsti esitatud tervisekaardi andmete ning patsiendi ja tema tööandja esitatud töötingimuste alusel. Kutsehaiguse kahtluse korral suunab pere- või eriarst patsiendi keskusesse uuringutele. Töötervishoiuarsti vastuvõtule tulles peab patsient esitama pere- või eriarsti saatekirja.

Järgneva ekspertiisi käigus on vajalikud järgmised andmed:

 • patsiendi varasemad terviseandmed ambulatoorsest kaardist (kaartidest)
 • koopia tööraamatust, töölepingutest
 • patsiendi koostatud töötingimuste kirjeldused

Kutsehaiguste diagnostikat finantseeritakse Eesti Haigekassast ja riigieelarvest. Kutsehaiguste loetelu on kehtestatud sotsiaalministri 9. mai 2005 määrusega nr 66.

Töötajate tervisekontroll

 1. Töötajate tervisekontrolli tehakse vastavalt sotsiaalministri 24. aprilli 2003 määrusele nr 74 „Töötajate tervisekontrolli kord”
 2. Töötervishoiuteenust ei maksustada käibemaksuga (KMS § 16 lõige 2)
 3. Töötervishoiuteenus ei kuulu erisoodustusmaksu alla (TuMS § 32 lõige 2)

Enne tervisekontrolli alustamist palume esitada alljärgnevad dokumendid:

 • töökeskkonna riskianalüüs ja töökeskkonna parameetrite mõõdistuste tulemused
 • tervisekontrolli suunatud töötajate nimekiri

Kutsehaiguste ja töötervishoiu keskus on ainuke meditsiiniasutus Eestis, kus diagnoositakse kutsehaigusi.

dr Viive Pille
Regionaalhaigla kutsehaiguste ja töötervishoiu keskuse juhataja

Kutsehaiguste ja töötervishoiu keskus

Maie Koks

sektetär

617 2939

Jana Melnikova

Jana Melnikova

õendusjuht

617 2941