Kutsehaiguste ja töötervishoiu keskus

Kutsehaiguste ja töötervishoiu keskus on ainuke meditsiiniasutus Eestis, kus diagnoositakse kutsehaigusi.

dr Viive Pille
Regionaalhaigla kutsehaiguste ja töötervishoiu keskuse töötervishoiu vanemarst

Konsulteerime patsiente erinevate tööst põhjustatud haiguste kahtlusel diagnoosi täpsustamiseks ja töökorralduse määramiseks. Samuti võib meile suunata patsiente, kellel on töö- või olmeallergeenidest põhjustatud kopsuhaigused või hulgikaebused, nagu hingamisteede (sh nina), naha ja silmade poolt (kaasuvana allergiline riniit ja/või konjunktiviit) põhjustatud kaebused. 

Kutsehaiguste ja töötervishoiu keskus koosneb kutsehaiguste ja töötervishoiu polikliinikust, aadressil J. Sütiste tee 17/1 (Sütiste Tervisekeskus) ja kutsehaiguste osakonnast, aadressil Hiiu 39.

Meie polikliinikusse võivad kutsehaiguse kahtlusega patsiendid pöörduda digisaatekirjaga. Vastuvõtule saab registreeruda üleriigilise digiregistratuuri kaudu ning Regionaalhaigla registratuuri telefonil 617 1049 või 617 2950.

Kui arst suunab patsiendi kutsehaiguste statsionaarsele ravile, palume tal eelnevalt ühendust võtta telefonil 617 2939. Haiglaravile tulles on vajalik digisaatekiri.

 

Kutsehaiguste ja töötervishoiu keskuse raviteenused

 • töötajate tööleasumisele eelnev ja perioodiline tervisekontroll
 • kutsehaiguste diagnostika ja ekspertiis
 • allergiast põhjustatud naha- ja hingamisteede haiguste diagnostika ja ravi (sh tööallergeenide uurimine)
 • vaktsineerimine ja nõustamine

 

Kutsehaiguste diagnostika 

Kutsehaiguste ja töötervishoiu keskus on ainuke meditsiiniasutus Eestis, kus diagnoositakse kutsehaigusi.

Kutsehaigusi diagnoositakse keskuses tehtud terviseuuringute, perearsti esitatud tervisekaardi andmete ning patsiendi ja tema tööandja esitatud töötingimuste alusel. Kutsehaiguse kahtluse korral suunab pere- või eriarst patsiendi keskusesse uuringutele. 

Ekspertiisiks on tarvis järgmisi andmed:

 • patsiendi varasemad terviseandmed ambulatoorsest kaardist (kaartidest)
 • koopia tööraamatust, töölepingutest
 • patsiendi koostatud töötingimuste kirjeldused

Kutsehaiguste diagnostikat finantseeritakse Eesti Haigekassast ja riigieelarvest. Kutsehaiguste loetelu on kehtestatud sotsiaalministri 9. mai 2005 määrusega nr 66.

 

Töötajate tervisekontroll ja vaktsineerimine

 • Töötajate tervisekontrolli tehakse vastavalt sotsiaalministri 24. aprilli 2003 määrusele nr 74 „Töötajate tervisekontrolli kord”
 • Töötervishoiuteenust ei maksustada käibemaksuga (KMS § 16 lõige 2)
 • Töötervishoiuteenus ei kuulu erisoodustusmaksu alla (TuMS § 32 lõige 2)

Enne tervisekontrolli alustamist palume esitada järgmised dokumendid:

 • töökeskkonna riskianalüüs ja töökeskkonna parameetrite mõõdistuste tulemused
 • tervisekontrolli suunatud töötajate nimekiri

Töötajate tervisekontrolliks ja vaktsineerimiseks palume eelnevalt võtta ühendust assistent Erika Soosaluga telefonil 617 2946 või 5333 5388.

Kutsehaiguste ja töötervishoiu keskus

Maie Koks

sekretär

617 2939

Gültšara Karajeva

õendusjuht

617 2941