Kaitsemaski kandmine on haiglaruumides kohustuslik.

Regionaalhaiglas kehtib patsientide külastuskeeld. 

Pakkide saatmine on lubatud. Palume pakid jätta haigla infolauda, pakile tuleb märkida patsiendi nimi ja osakond. Loe lähemalt siit

Kui Teil on viirusinfektsiooninähud, teadaolev kontakt COVID-19 haigega või olete viimase 14 päeva jooksul reisinud kõrge riskiga välisriiki (vaata siit), siis palume teiste patsientide ja haiglatöötajate nakkusohutuse tagamiseks vastuvõtule mitte tulla. Vastuvõtuaega saate muuta helistades 617 1049 või kirjutades registratuur@regionaalhaigla.ee.

Regionaalhaigla tänab kõiki oma patsiente mõistva suhtumise eest olukorras, kus tervishoiukriisis oleme pidanud edasi lükkama teie haiglaravi vajavaid plaanilisi uuringuid, tegema muutusi raviplaanides, muutma vastuvõtuaegu või jätma ootele plaaniliste kirurgilise ravi. Teame, et tänane olukord toob kaasa ebamugavusi, mida püüame maksimaalselt vältida. Palume ka meie patsientide tööandjatel tulla vastu oma inimestele, kui nad oma planeeritud arstivisiidi aega haigla palvel ootamatult muudavad ning selle tõttu vajavad ka tööandjate paindlikkust.

Erakorralise ja aegkriitilise ravi tagamine kõigile, nii koroonaviirusega nakatunutele kui ka kõigi teiste probleemidega patsientidele, on meie prioriteet, selle tagamiseks pingutab ühiselt kogu Regionaalhaigla.

 

ennetus


 

 

 

 

 

 

 

 

Ravidokumentide ja radioloogiliste uuringute plaatide taotlemine ja väljastamine

Väljavõtteid ja koopiaid ravidokumentidest ning radioloogiliste uuringute CD/DVD plaate väljastame:

  • patsiendile või tema seaduslikule esindajale nende taotluse alusel või
  • patsiendi või tema seadusliku esindaja nõusoleku alusel või
  • volitatud isikule volikirja alusel.

Taotleja isikusamasust ja andmete saamise õigust kontrollime taotluse esitamisel ja andmete väljastamisel.

Patsientide radioloogiliste uuringute väljastamine CD/DVD plaadil on tasuline teenus. Regionaalhaigla tasuliste teenuste hinnakiri: meditsiinidokumentide väljastamine.

Taotlemine

Taotlusi ravidokumentide väljavõtete ja koopiate või radioloogiliste uuringute CD/DVD plaatide saamiseks saab esitada:

  • kohapeal Regionaalhaigla infoletis J. Sütiste tee 19, B korpuse I korrusel või
  • digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile info@regionaalhaigla.ee või
  • posti teel aadressile J. Sütiste tee 19, 13419 Tallinn. Postiga saadetud taotlusele tuleb lisada selgelt loetav koopia patsiendi isikut tõendavast dokumendist.

Taotlus eriliiki isikuandmete saamiseks
Taotluse täitmiseks tuleb taotluse vorm eelnevalt salvestada oma arvutisse, täita ning seejärel digitaalselt allkirjastada või postiga saatmiseks välja printida ja seejärel allkirjastada.  

Väljastamine

Ravidokumentide väljavõtteid ja koopiaid ning radioloogiliste uuringute CD/DVD plaate väljastame:

  • allkirja vastu isiklikult patsiendile või tema seaduslikule esindajale Regionaalhaigla infoletist J. Sütiste tee 19, B korpuse I korrusel või
  • tähitud postiga patsiendile isiklikult taotlusel märgitud postiaadressile saates või
  • krüpteeritult taotlusel märgitud e-posti aadressile saates ja patsiendi isikukoodi aluseks võttes, v.a radioloogilised uuringud CD/DVD plaadil. Krüpteeritud dokumenti on võimalik avada inimesel, kes kasutab ID-kaarti ja selle juurde kuuluvaid PIN-koode.

Ravidokumentide väljavõtete ja koopiate (sh radioloogilise uuringu kirjelduste) väljastamine toimub viie tööpäeva jooksul pärast taotluse esitamist. Radioloogiliste uuringute CD/DVD plaatide väljastamine toimub viie tööpäeva, kiirtellimuse puhul tööpäeviti 24 tunni jooksul pärast teenuse eest tasumist. 

Juhul kui taotlust ei ole võimalik esitatud andmete puudulikkuse tõttu täita, teavitame taotluse täpsustamiseks sellest taotluse esitajat viie tööpäeva jooksul. 

Rohkem teavet ravidokumentide väljavõtete ja koopiate ning radioloogiliste uuringute plaatide väljastamise kohta saate küsida e-posti aadressilt  info@regionaalhaigla.ee.

Patsientidel on võimalik jälgida oma digitaalselt vormistatud ravidokumentide olemasolu aadressil www.digilugu.ee.