Ravidokumentide ja radioloogiliste uuringute plaatide taotlemine ja väljastamine

Väljavõtteid ja koopiaid ravidokumentidest ning radioloogiliste uuringute CD plaate/mälupulka väljastame:

  • patsiendile või tema seaduslikule esindajale nende taotluse alusel või
  • patsiendi või tema seadusliku esindaja nõusoleku alusel või
  • volitatud isikule volikirja alusel.

Taotleja isikusamasust ja andmete saamise õigust kontrollime taotluse esitamisel ja andmete väljastamisel.

Patsientide radioloogiliste uuringute väljastamine CD plaadil/mälupulgal on tasuline teenus. Regionaalhaigla tasuliste teenuste hinnakiri: meditsiinidokumentide väljastamine.

Taotlemine

Taotlusi ravidokumentide väljavõtete ja koopiate või radioloogiliste uuringute CD plaatide/mälupulga saamiseks saab esitada:

  • kohapeal Regionaalhaigla infoletis J. Sütiste tee 19, B korpuse I korrusel või
  • digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile info@regionaalhaigla.ee või
  • posti teel aadressile J. Sütiste tee 19, 13419 Tallinn. Postiga saadetud taotlusele tuleb lisada selgelt loetav koopia patsiendi isikut tõendavast dokumendist.

Taotlus terviseandmete ja dokumentide saamiseks
Taotluse täitmiseks tuleb taotluse vorm eelnevalt salvestada oma arvutisse, täita ning seejärel digitaalselt allkirjastada või postiga saatmiseks välja printida ja seejärel allkirjastada.  

Väljastamine

Ravidokumentide väljavõtteid ja koopiaid ning radioloogiliste uuringute CD plaate/mälupulki väljastame:

  • allkirja vastu isiklikult patsiendile või tema seaduslikule esindajale Regionaalhaigla infoletist J. Sütiste tee 19, B korpuse I korrusel või
  • tähitud postiga patsiendile isiklikult taotlusel märgitud postiaadressile saates või
  • krüpteeritult taotlusel märgitud e-posti aadressile saates ja patsiendi isikukoodi aluseks võttes, v.a radioloogilised uuringud CD plaadil/mälupulgal. Krüpteeritud dokumenti on võimalik avada inimesel, kes kasutab ID-kaarti ja selle juurde kuuluvaid PIN-koode.

Ravidokumentide väljavõtete ja koopiate (sh radioloogilise uuringu kirjelduste) väljastamine toimub viie tööpäeva jooksul pärast taotluse esitamist. Radioloogiliste uuringute CD plaatide/mälupulkade väljastamine toimub viie tööpäeva jooksul. 

Juhul kui taotlust ei ole võimalik esitatud andmete puudulikkuse tõttu täita, teavitame taotluse täpsustamiseks sellest taotluse esitajat viie tööpäeva jooksul. 

Rohkem teavet ravidokumentide väljavõtete ja koopiate ning radioloogiliste uuringute plaatide väljastamise kohta saate küsida e-posti aadressilt  info@regionaalhaigla.ee.

Patsientidel on võimalik jälgida oma digitaalselt vormistatud ravidokumentide olemasolu aadressil www.digilugu.ee.