Diagnostikakliiniku arst-residendid

Arst-residentide vabadele kohtadele registreerumine Regionaalhaigla diagnostikakliinikus
 
 
LABORATOORIUMIS avatud arst-residentide ametikohad:
Osakond Põhieriala ning teised erialad
Laboratoorium (kvaliteedisüsteem) 1
Kliinilise immunoloogia osakond 2
Kliinilise keemia ja hematoloogia osakond 1
Mikrobioloogia labor 1
Mükobakterioloogia labor 1
Verepank 1
Kokku 7

 

PATOLOOGIAKESKUSES avatud arst-residentide ametikohad:

Valdkond Põhieriala ning teised erialad
Üldpatoloogia 2
Hematopatoloogia 1
Onkopatoloogia 1
Kokku 4

 

RADIOLOOGIAKESKUSES avatakse igal aastal 2 uut arst-residentide ametikohta.
Seega on keskuses kokku kuni 10 arst-residenti.
 
VEREKESKUSES on avatud 2 arst-residendi kohta.
 
 
Keskuse juhataja koos osakonna juhataja / ülem- või vanemarstiga määrab igale arst-residendile personaalse juhendaja. Arst-resident lülitatakse selle osakonna graafikusse, kus ta läbib residentuuritsüklit.
 

Residentuuritsükli sooritamises tuleb arst-residendil kindlasti kokku leppida vastava keskuse ülemarstiga, kes edastab informatsiooni oma nõusolekust kliiniku sekretärile Riina Kozlovile (e-post riina.kozlov@regionaalhaigla.ee; tel 617 1889),  kes registreerib seejärel residendi vabale ametikohale.