Palume tungivalt viirushaiguste sümptomitega EMO-sse mitte tulla.

Viirushaiguste sümptomitega pöörduge oma perearsti poole või konsulteerige perearsti nõuandetelefonil 1220.

Patsientidel ja nende saatjatel tuleb kanda meditsiinilist kaitsemaski ootesaalis ja vastuvõtul.

Triaažisüsteem

Triaažikategooriad ja aeg arstini:

Patsientide triažeerimisel on kasutusel 5 astmeline süsteem, milles patsiendid jagunevad „punasteks“, „oranžideks“, „kollasteks“, „rohelisteks“ ja „sinisteks“.

  • Punane (I) triaažikategooria tähistab eluohtlikus seisundis patsiente, kelle elu on otseselt ohus. Need patsiendid vajavad kohest arstipoolset käsitlemist.
  • Oranž (II) triaažikategooria tähistab erakorralisi patsiente, kelle seisund on potentsiaalselt eluohtlik. Aeg arstini kuni 15 minutit.
  • Kollane (III) triaažikategooria tähistab patsiente, kelle haigestumine või trauma on erakorraline ning vajab diagnostikat ja/või ravi, kuid kelle seisund on stabiilne ning võib meditsiiniabi oodata. Aeg arstini kuni 60 minutit.
  • Roheline (IV) triaažikategooria tähistab patsiente, kelle puhul on tegemist probleemidega, mis ei vaja kiiret erakorralist sekkumist. Aeg arstini kuni 3 tundi.
  • Sinine (V) triaažikategooria tähistab patsiente, kes ei vaja erakorralist abi ja kelle tervise seisund ei kvalifitseeru eelnevate triaažikategooriate alla. Aeg arstini kuni 6 tundi.
Rohelise ja sinise triaažikategooriaga patsientide arstliku ülevaatuse alustamise aeg võib EMO ülekoormuse korral (nt suurõnnetuste, äärmuslike ilmastikuolude, riiklike pühade jms) pikeneda.