Kliinilise immunoloogia osakond

Kliinilise immunoloogia osakond moodustati 2003. aastal. Osakonnas töötavad laboriarstid, laborispetsialistid, bioanalüütik, laborandid ja abipersonal. Labor teeb aastas 250 eri uuringut, seda kasvava mahuga ca 270 000 analüüsi aastas. Laboratoorsete uuringute valdkonnad on hormoonide, kasvajamarkerite, aneemia-, rakulise immuunsuse ja autoimmuunsuse, allergiauuringud ning viroloogilised, molekulaardiagnostilised ja  voolutsütomeetrilised uuringud. 

Lisaks tavapärastele allergiauuringutele määrame järjest täienevas valikus allergeenide molekulaarseid komponente.

Autoimmuunhaiguste diagnostikas teeme nii skriiningteste kui ka erinevaid autoantikehade täpsustavaid paneelteste. Määrame ka neuroloogilise paraneoplastilise sündroomi autoantikehi ning tavapärastele kasvajamarkeritele lisaks maliigse melanoomi antigeeni, neuroendokriinsete kasvajate, väikserakulise kopsuvähi ja erineva paikmega lamerakkvähi markereid.  

Meil on hea valik mittetreponemaalseid ja treponamaalseid skriining- ja kinnitavaid teste süüfilise diagnostikaks. Molekulaardiagnostika võimaldab meil detekteerida spetsiifilisi inimese-, bakterite-, seente- ja viiruste DNA- või RNA-järjestusi, millel võib olla kliiniliselt prognostiline ja/või diagnostiline väärtus. Meie molekulaardiagnostika üksus teeb sepsise reaalaja-PCR-diagnostikat, tromboosiga seotud geenimutatsioone. Väga suure mahu moodustab seksuaalsel teel levivate infektsioonide diagnostika.

Teostame ainsana Põhja-Eestis voolutsütomeetrilisi uuringuid hematopatoloogiliste haiguste, nt leukeemia, lümfoomi  ja müeloomi ning müelodüsplastilise sündroomi  korral, T/B- lümfotsüütide subpopulatsioone immuunpuudulikkuse korral ning CD34+tüvirakke autoloogse tüviraku transplantatsiooni protseduuri tarvis.

2006. aastal loodi osakonna koosseisus tüviraku labor. Tüviraku labor valmistab ette ja säilitab autoloogse perifeerse vere preparaate autoloogseks siirdamiseks.

Tüviraku labor on ainus tüvirakkude protseduure teostav üksus Eestis. 

 Laboriarstid ja -spetsialistid annavad raviarstidele nõu uuringute tellimisel ja tulemuste tõlgendamisel ning osalevad residentide, TTÜ tudengite ja raviarstide koolitamises. Voolutsütomeetria spetsialist osaleb Eesti koordinaatorina Põhjamaade NOPHO projektis.

Arvidas Saulis

juhtiv bioanalüütik