Neuroloogiakeskus

Insuldi ravimisel on Regionaalhaigla neuroloogiakeskusel väga pikaajalised kogemused ning praegu oleme vastavate haigete üldarvult juhtiv neuroloogiakeskus Eestis.

dr Andrus Kreis

Neuroloogiakeskus arenes välja Mustamäe haigla neurokirurgia osakondadest. 1. jaanuarist 1997 alustasid kaks neuroloogiaosakonda tööd tolleaegse närvikliiniku koosseisus. Nendest kujunes pärast Põhja-Eesti Regionaalhaigla moodustamist neuroloogiakeskus sisehaiguste kliiniku koosseisus. Neuroloogia kui erialakeskuse tekkes oli peamine roll karismaatilisel professoril Rein Zuppingul.

Neuroloogiakeskuse koosseisu kuuluvad

neuroloogiaosakond
neurofüsioloogia osakond
neuroloogiapolikliinik

 

Millega me tegeleme?

Meie keskus diagnoosib ja ravib kõiki neuroloogilisi haigusi. Neuroloogiakeskuses on 34 ravivoodit. Statsionaarsel ravil on üldjuhul erakorralist või suhteliselt kiiret abi vajavad haiged, kellest üle poole moodustavad insulti haigestunud. 

Tulipunktis on intravenoosne trombolüüs ja intraarteriaalne trombektoomia ajuinfarktiga haigete ravis. Andmed trombolüüsitud haigete kohta sisestame rahvusvahelisse insuldihaigete trombolüüsi registrisse SITS (Safe Implementation of Treatments in Stroke). Tihe koostöö on taastusravi keskusega. Vajaduse korral kasutame Regionaalhaigla kolleegide, menetlusradioloogide ja neurokirurgide abi. Regionaalhaigla neuroloogiakeskuses on insuldi raviks kättesaadavad kõik olulised diagnostika- ja ravimeetodid. Kolmel viimasel aastal omistas Euroopa Insuldiorganisatsioon meie haiglale hea insuldihaigete ravikvaliteedi eest Plaatina seisundi (Platinum Status), mis tähendab, et oleme hinnatud 573 Euroopa haigla seas parima 5 hulgas. 

Teiste oluliste haigusrühmadena ravime keskuses epilepsia- ja neuroinfektsioonidega haigeid. Keskusel on aastakümnete pikkused traditsioonid raskete, sageli diferentsiaaldiagnostilisi probleeme esitavate patsientide ravimisel. Meie keskus tagab ööpäevase neuroloogilise valveteenistuse.

Polikliinikus võtavad haigeid vastu kõik meie keskuse 13 neuroloogi ja 2 õde. Dr Viiu-Marika Rand, Tiiu Tetter ja dr Maris Heinsoo teevad vastavate näidustuste korral (eelkõige haiged erinevate düstooniatega) ka botulotoksiini süste. Dr Sofia Ott ja dr Laura Leht on oma hoole alla võtnud haiged, kes põevad sclerosis multiplexi. Epilepsiaga tegelevad süvendatult dr Ande Lindmäe, dr Madis Salus ja dr Kateriine Orav

Neurofüsioloogiaosakond on üks kahest üleriigilisest kompetentsikeskusest. Seda juhib suurte kogemustega arst dr Merike Porosaar. Neurofüsioloogide dr Madis Salus, dr Laura Tibar ja dr Merike Porosaar rolli perifeerse närvisüsteemi ning lihashaiguste ja epilepsia diagnostikas ei ole võimalik üle hinnata. Töötavad kaks elektroneuromüograafi (ENMG) ja üks elektroentsefalograaf (EEG) ning võimalik on teha kvantitatiivset sensoorset testimist.

Lisaks neuroloogidele töötab meie keskuses 13 tublit ja osavat õde ning 14 töökat hooldajat. Keskus korraldab koostöös koolitusteenistusega neuroloogiakoolitusi nii arstidele kui ka õdedele. Meil töötab meditsiiniteaduste doktor (Katrin Sikk) ja kaks neuroloogiadoktoranti (Siim Schneider, Mari Muldmaa), kellest loodame tulevikus tõhusat abi teadustöö elavdamiseks.

Neuroloogiakeskus

Kaili Onton

sekretär

617 1967

Piret Mülner

õendusjuht

617 1080

2020. aastast osaleme Haigekassa innovatsiooniprojektis insuldipatsientide raviteekonna parandamiseks. Insuldipatsienditeekonna projekt annab võimaluse arendada välja sujuv ja terviklik raviteekond, mille keskmes on patsiendi huvid ja vajadused.

Patsiendid tunnustavad meid

Tere, tahan tänada Teie haigla personali. Kõik kellega haiglas veedetud ajal kokku puutusin olid väga avatud, viisakad ja professionaalse suhtumisega, mistõttu Teie juures veedetud aeg oli nii meeldiv kui see haiglas üldse olla saab. Nii raviarst dr Viilu kui ka osakonna õdede ja hooldajate kohta ainult parimad sõnad. Ka palatis olnud ühe väga probleemse patsiendiga suheldi ja käituti väga meeldivalt ja kannatlikult. Ravimiseks oli loodud väga positiivne õhkkond ja ka toidud olid väga head ning olemasolev infrastruktuur ja abivahendid väga hea kvaliteediga. Suur aitäh!

Madis

VAATA KÕIKI TÄNUAVALDUSI