Ülisuur
Suur
Keskmine (tavaline)

Klienditeeninduse teenistus

Mida tähendab meie jaoks hea klienditeenindaja ja hea teenindus? Kõigepealt ikka oma tööd austavat ja armastavat õige hoiakuga inimest, kes on empaatiline ning peab lugu nii teistest kui ka iseendast. Kui austad ja väärtustad oma tööd, siis austavad sind ja sinu tööd teisedki!
Patsient siseneb haiglasse kõrgete ootustega, soovides oma väärtuste, vajaduste ja eelistuste arvestamist. Nii palju kui on inimesi, on ka erinevat suhtumist, erinevaid muresid, soove ja ootusi. Haiglasse pöördujale on tähtis klienditeenindaja empaatiline ja avatud kohalolek − tihtipeale on klienditeenindaja esimene inimene, kelle poole oma suure murega pöörduda, ning oodatakse kaastundlikku head kuulajat ja empaatilist arusaamist.
Klienditeeninduse teenistuses töötab kokku 82 inimest.

Klienditeenindajad töötavad

 • Mustamäe korpuse polikliiniku registratuuris
 • keskuste polikliinikute registratuurides
 • radioloogiakeskuse registratuurides
 • Mustamäe korpuse erakorralise meditsiini osakonna registratuurides
 • kõnekeskuses
 • Hiiu ja Mustamäe korpuse infolauas

Lisaks töötab meil

 • ekspordijuht

Kes me oleme ja mida teeme?

 • Klienditeenindaja on haiglasse sisenevale inimesele esimene kontakt. Klienditeenindaja on teeninduse nähtav osa, kelle ülesanne on vahetult suhelda kliendiga: ta registreerib kliendid vastuvõtule või vormistab haiglasse, kasseerib visiidi- ja voodipäevatasu ning tasuliste teenuste eest raviraha, juhendab, lahendab muresid ja probleeme ning abistab inimesi.
 • Tasuliste teenuste haldur arendab, korraldab ja vahendab tasulisi teenuseid Regionaalhaiglas ning aitab välisriikide patsientidel leida tee meie haiglasse õige spetsialisti juurde.
 • Sotsiaaltöötaja nõustab patsienti/klienti psühhosotsiaalselt, et säilitada ja parandada inimese elukvaliteeti nii ravi ajal kui ka pärast seda. Ta pakub tuge, abi ja nõustamist patsientidele ja nende omastele, kes on patsiendi haiguse/õnnetuse tõttu hätta sattunud, hindab kliendi psühhosotsiaalset toimetulekut, koostab tegevusplaani sotsiaalmajanduslike probleemide leevendamiseks ja ravi tulemuslikkuse toetamiseks.
 • Hingehoidja pakub patsientidele ja nende lähedastele arstlikku ja vaimulikku (pastoraalset) hingehoidu.

Tipptasemel haiglana pakume meditsiinilist turvalisust Eestis resideeruvatele välissaatkondadele, samuti tutvustame meie haiglat nii külalistele Eestist kui ka välisriikidest.
Meie eesmärk on pakkuda parimat teenindust.
Püüame oma töös olla professionaalsed, kiired, paindlikud, heatujulised ja head suhtlejad.

Annely Karjama

Klienditeeninduse teenistus

Annely Karjama

teenistuse juhataja

617 1540