Lähedasele

Kui soovite infot, millises osakonnas teie lähedane Regionaalhaiglas ravil viibib, helistage palun haigla infotelefonile 617 1300, vastame ööpäevaringselt. 

Palun arvestage, et telefoni teel me terviseseisundi kohta infot anda ei saa.

Lähedaste inimeste toetus tervenemisel on olulise tähtsusega ja külaskäik haiglaravil viibiva sugulase või sõbra juurde mõjub kindlasti positiivselt. Palun tutvuge enne külaskäiku meie soovituste, külastusaegade ning reeglitega.

Kui vajate nõuandeid, kuidas lähedast vähiravi teekonnal toetada, lugege meie spetsialistide soovitusi www.onkoloogiakeskus.ee. Regionaalhaiglas on Eestis ainuke palliatiivravikeskus, palliatiivses käsitluses on oluline terve inimene oma maailmavaate, sotsiaalse, psühholoogilise ja emotsionaalse poolega. See on meeskondlik tegevus, kus me püüame haiget igakülgselt toetada, et ta suudaks peale haigestumist veel pikalt ja kvaliteetselt elada.

Kui vajate nõuandeid, kuidas südameprobleemide korral toeks olla, tutvuge palun infoga www.sydamekeskus.ee, kuhu oleme koondanud kogu vajaliku info südameravist.

                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                

Kui Teie lähedane on toodud Regionaalhaiglasse kiirabiga:

  • Patsiendi seisundit hindab väljaõppega triaažiõde. Õde määrab nii patsiendi kaebustest kui ka elulistest näitajatest ja triaažipõhimõtetest lähtuvalt, kui kiiret arstipoolset läbivaatust patsient vajab.
  • Lähtuvalt patsiendi seisundist suunatakse ta kas jälgimissaali või intensiivravisaali.
  • Patsiendile tehakse arstlik läbivaatus, vajalikud uuringud ning analüüsid.
  • Vastavalt uuringute ja analüüside tulemustele ning arstlikule otsusele suunatakse patsient kas haiglaravile või, seisundi paranemisel, kodusele ravile.
  • Palume arvestada, et minimaalne aeg, mis kulub arstlikule läbivaatusele, uuringutele ja analüüsidele on 3 tundi.
    Lugege palun täpsemalt traumakeskuse rubriigist.