Haiglaapteek

Haiglaapteek on Regionaalhaigla ülemarsti vastutusalasse kuuluv meditsiiniline teenistus, mis tegeleb kaasaegse ja kvaliteetse farmaatsiateenuse osutamisega haiglale. Regionaalhaigla apteegi tegevuse eesmärgiks on tagada haigla struktuurüksustele ja koostööpartneritele efektiivsed, kvaliteetsed ja ohutud ravimid ning ravimialane piisav, tõenduspõhine ja asjakohane informatsioon ja nõustamine.

Haiglaapteegis töötab 30 inimest – 13 proviisorit, 10 farmatseuti, 4 tehnilist assistenti ja 3 abilist.

Meie missiooniks on tagada kvaliteetne ja kaasaegne ravimiabi ning panustada selle kaudu patsientide ravikvaliteeti.
Meie visiooniks on olla usaldusväärne, professionaalne ja arengule suunatud haiglaapteek ning haiglafarmaatsia edendaja Eestis.

Haiglaapteegi moodustavad kolm funktsionaalset üksust, mis tagavad apteegiteenuse toimepidevuse ja haiglafarmaatsia arengu Regionaalhaiglas. Haiglaapteek osutab läbi haruapteegi apteegiteenust Läänemaa Haiglale.

  • Ravimite ja apteegikaupade logistika üksuse tegevuse eesmärgiks on haigla varustamine ravimite ja apteegikaupadega, varude planeerimine ja nõuetekohane säilitamine, riigihangete ja ostuprotsessi teostamine.
  • Ravimite valmistamise üksuse tegevuse eesmärgiks on mittesteriilsete ja steriilsete ravimite valmistamine ja kvaliteedikontroll.
  • Kliinilise farmaatsia üksuse tegevuse eesmärgiks on ravimialane nõustamine, kliinilise ravimiuuringu ravimite käitlemise korraldamine ning haiglafarmaatsia alase õppe- ja teadustöö koordineerimine.

 

Apteegi kvaliteedijuhtimissüsteem

Kvaliteet läbib igat apteegi põhi- ja tugiprotsessi. Apteegi kvaliteedisüsteem on üles ehitatud tuginedes tervikliku kvaliteedijuhtimise põhimõtetele, kuhu on integreeritud riiklikud ravimite käitlemist reguleerivad nõuded, ISO9001 kvaliteedijuhtimise standardi põhimõtted ning muud asjakohased haiglafarmaatsia standardid.

Apteegi kvaliteedijuhtimissüsteemi vastavus on sertifitseeritud 2018. ja re-sertifitseeritud 2021. aastal ISO9001:2015 kvaliteedijuhtimissüsteemide standardi nõuetele (Bureau Veritas, sertifikaat nr EST179621A, 28 detsember 2021).

Haiglaapteek on praktikabaasiks Tartu Ülikooli ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli farmaatsia eriala üliõpilastele. Praktika kohta leiab informatsiooni siit.

Olulised kontaktid:

Apteegi elektronpost apteek@regionaalhaigla.ee

Kristjan Kongi, juhataja, tel 617 1390

Marko Urbala, juhataja asetäitja, tel 617 1618

Tiia Vals, vanemproviisor, ravimite ja apteegikaupade logistika üksus, tel 617 2293

Kaire Luik, vanemproviisor, ravimite valmistamise üksus, tel 617 1462

Birgit Aaren, proviisor-ostujuht, ravimite ja apteegikaupade logistika üksus, tel 617 2293

Haiglaapteek

Kristjan Kongi

juhataja

617 1390