Personaliteenistus

Regionaalhaigla tähtsaima ressursi moodustavad meie enam kui 4000 töötajat. Regionaalhaigla organisatsioonikultuur toetub patsiendikesksele arengule, mille aluseks on professionaalne tase, innovatsioon ja koostöö. Meie töökultuur on kollegiaalne ja efektiivne. Üks meie põhiväärtustest on meeskonnatöö, mis tähendab, et kuulame kõikide arvamusi. Meie otsustus- ja juhtimisprotsessid on demokraatlikud: kõik raviprotsessis osalejad on ühtses tiimis ning töötavad ühise eesmärgi nimel. Meie juhid on teadlikud enda rollist töötajate arendajana ning infovahendajana. Regionaalhaigla üheks strateegiliseks eesmärgiks on personali motivatsiooni ja kompetentsi kasv.

Personaliteenistuse eesmärk on tõhusa ja arendava personalitöö ning töötervishoiu- ja tööohutusalase tegevuse kaudu kaasa aidata Regionaalhaigla visiooni ja eesmärkide saavutamisele.

Loe lähemalt: Regionaalhaigla tööandjana

 
Viia Miil-Poidomani

Personaliteenistus

Viia Miil-Poidomani

personalidirektor

617 1990

Lea Pallon

Lea Pallon

töötervishoiu ja tööohutuse valdkonnajuht

617 1119