Haiglaravi

Haiglasse tulles võtke palun kaasa

 • isikut tõendav dokument (pass, ID-kaart või juhiluba),
 • perearsti või eriarsti saatekiri,
 • võimaluse korral eelnevate uuringute andmed,
 • isiklikud hügieenitarbed,
 • soovi korral pidžaama, dressid või hommikumantel,
 • toasussid,
 • igapäevaselt tarvitatavad ravimid.

  Patsientide, nende saatjate ja külastajate sisekorra leiate SIIT.
   

Haiglasse vormistamine

 • Mustamäe korpuses (J. Sütiste tee 19) vormistame plaanilisi haigeid haiglaravile:
  • tööpäeviti 07.0015.00 registratuuris. 
  • pühapäeviti 10.0018.00 registratuuris.
  • laupäeviti ning tööpäeviti pärast tööaega (15.0007.00), pühapäeviti (18.0007.00) ja riiklikel pühadel erakorralise meditsiini keskuse registratuuris, mis töötab ööpäev ringi.
   • Päevakirurgia osakond paikneb Mustamäel C-korpuse III korrusel. Päevakirurgilisele operatsioonile tulevad patsiendid peaksid ennast haiglasse registreerima III korruse päevakirurgia registratuuris. Osakonnas  on ooteala ning operatsioonijärgseks taastumiseks 20 voodikohta ja 6 mugavustooli.
 • Hiiul kutsehaiguste ja töötervishoiu keskuses (Hiiu 44) vormistame plaanilisi haigeid sekretäri juures haiglaravile tööpäeviti 9.0013.00.
 • Hiiul järelravi kliinikus (Hiiu 44) vormistame plaanilisi haigeid haigete vastuvõtus kõikidel nädalapäevadel 8.0019.00.
 • Psühhiaatriakliinikus vormistame plaanilisi haigeid haiglaravile tööpäeviti 8.0016.00.
 • Tuberkuloosiosakonnas Kosel vormistame plaanilisi haigeid ööpäev ringi.

 

Voodipäevatasu

Voodipäevatasu on patsiendi omaosalustasu haiglas viibimise eest alates esimesest voodipäevast.

Vastavalt ravikindlustuse seadusele (vastu võetud 19.06.2002) ja SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla nõukogu otsusele (28.02.2017) on kehtestatud voodipäevatasuks 2.50 eurot. 

Voodipäevatasu 2.50 eurot tuleb tasuda haiglast väljakirjutamisel iga haiglas ravil (sh päevaravil) viibitud päeva eest, kuid mitte rohkem kui 10 päeva eest. 

Kui Teile pole väljastatud haiglas viibimise eest voodipäevatasu arvet või Te soovite kordusarvet, siis võtke palun ühendust: registratuur@regionaalhaigla.ee

Voodipäevatasu ei võeta:
 • intensiivravil viibimise aja eest
 • raseduse ja sünnitusega seotud statsionaarse eriarstiabi osutamise eest
 • alla 18-aastastelt patsientidelt
 • hemodialüüsiosakonnas dialüüsipatsientidelt
 • ühiskonnaohtlikku nakkushaigust (nt tuberkuloosi) põdevatelt isikutelt
 • tahtest olenematult hospitaliseeritud vältimatut psühhiaatrilist abi vajavatelt patsientidelt
 • puudega mittetöötavatelt psühhiaatrilistelt patsientidelt
 • surmaga lõppenud haigusjuhtudel

Täpsustava info voodipäeva- ja visiiditasu kohta leiate SIIT.

 

Osakonda vastuvõtmine

Teid võtab vastu õde, kes
 • tutvustab Teile haigla sisekorda, räägib lähemalt osakonnas kehtivatest täiendavatest nõuetest ja päevaplaanist.
 • vaatab koos Teiega üle igapäevaselt kasutatavad ravimid.
 • korraldab probleemide korral (tõlke-, liikumis-, söömis-, erivajadused jms) Teie abistamise.
 • paigaldab iga patsiendi käe või jala ümber identifitseerimistähisega randmepaela, mida palume mitte eemaldada. See on vajalik patsiendi kiireks tuvastamiseks ning efektiivseks abi andmiseks näiteks väljaspool osakonda. Randmepaelaga seotud probleemide korral võite alati pöörduda palatiõe poole.

Osakonna päevaplaan ja haiglaravil viibimise täiendavad nõuded on kirjas osakonna infotahvlil, palume neid järgida ning kinni pidada öörahust (algab kell 23.00 ja lõpeb kell 7.00).

Regionaalhaigla töötajad (arstid, õed, hooldajad jt) kannavad foto ja ametikoha nimetusega eri värvidega nimesilte: arstidel punased, õdedel kollased, hooldajatel rohelised ning muul personalil sinised nimesildid. Teie ravi eest vastutab Teie raviarst. Haiglas viibimise ajal võib Teie raviarst vahetuda (nt ühest osakonnast teise liikumisel või intensiivravi osakondades). Teie terviseseisundit ja ravi puudutav meditsiiniinfo on tulenevalt isikuandmete kaitse seadusest konfidentsiaalne. Seetõttu palume Teil määrata üks kontaktisik, kellele meie haigla arstid ja õed võivad Teie terviseseisundi kohta teavet anda.

 

Interneti ja mobiiltelefoni kasutamine

Võite haiglasse kaasa võtta sülearvuti, Mustamäe korpuses on WiFi-võrk, mille kasutamine on patsiendile tasuta. WiFi-teenuse aktiveerimiseks palume pöörduda õe poole.
Osakond võib patsientide ohutuse tagamiseks kehtestada mobiiltelefonide kasutamise piirangud. WIFI kasutustingimused leiate SIIT.

Turvalisus haiglas

Palume Regionaalhaiglas mitte pildistada ja filmida, sest see võib häirida teisi patsiente. Patsientide, personali ja külaliste turvalisuse tagamiseks töötavad ööpäev ringi videokaamerad ja sisevalvetöötajad. Palume jätta koju ülemäärane raha, ehted ja muud väärtasjad ning suuremahulised asjad (palatites ja hoiukohtades on ruum piiratud). Võimaluse korral andke kaasasolevad väärtasjad lähedastele koju viimiseks.

Kui Teid viiakse operatsioonile või uuringutele, siis andke oma mobiiltelefon, arvuti, rahakott jm väärtuslikud asjad õe kätte, kes paneb need seifi. Asjad ja riided, mille osakonda viimine ei ole lubatud (nt üleriided), ning asjad, mida soovite üle anda, võetakse hoiule akti alusel, mille Te allkirjastate ja millest saate endale koopia. Hoiule võetud asju saate ravil viibimise vältel tagasi küsida. Haiglast lahkudes saate oma asjad allkirja vastu kätte osakonnast, kus Teid välja kirjutatakse. Regionaalhaigla vastutab ainult akti alusel hoiule antud asjade eest!

Valikmenüü patsientidele

Uuenduse ja arendusena pakume lõunasöögi valikmenüüd baasdieedi patsientidele, kellel on minimaalsed piirangud toiduainete ja valmistusviisi suhtes. Nüüd saab patsient valida supipäeval lihasupi või kergema kana-, kala- või köögiviljasupi vahel, praepäeval on valikus lihatoit või kala- või linnulihatoit. Haiged on siin välja toonud, et lisaks võimalusele menüüd valida, pakub toidueelistuse küsimine meeldiva võimaluse teenindaja-hooldajaga täiendavalt suhelda.

Külastajate toitlustamiseks on Mustamäe korpuses aatriumi kohvik, kus teenindab Reval Café. Täiendust pakub ka R-Kiosk, mis asub I korruse fujaees.