Alkoholitarvitamise häire (kuritarvitamine ja sõltuvus)

Kui Sinu alkoholitarvitamine põhjustab Sulle või kellelegi teisele ükskõik missuguseid probleeme, siis tarvitad ilmselgelt liiga palju alkoholi!

Vastuvõtule saab registreeruda: 

  • e-kirja teel seewald.reg@regionaalhaigla.ee
  • helistades registratuuri telefonil 617 2644
  • kohapeal (Paldiski mnt 52, Tallinn), registratuur on avatud E–R kell 8.30–17.00

 

Alkoholitarvitamise häire on seisund, kui viimase aasta jooksul olete märganud ühte või mitut allpool nimetatut:

  • füüsiline (näiteks kõrgenenud vererõhk) või psüühiline (näiteks unehäired) kahjustus, mis on põhjustatud alkoholi liigtarvitamisest.
  • joomissund, tung tarvitada alkoholi. Alkoholi tarvitatakse suuremates kogustes ja pikema perioodi vältel kui esialgselt kavandatud, alkoholi tarvitamist ei suudeta vähendada, alkoholi tarvitamisele kulub suur osa ajast ja muud tegevused jäävad tahaplaanile, joomist jätkatakse hoolimata selle kahjulikest tagajärgedest tervisele, töövõimele ja suhetele.
  • alkoholitaluvuse suurenemine (on tekkinud alkoholtolerantsus). Samasuguse joobe saavutamiseks vajatakse järjest suuremat kogust alkoholi ehk sama koguse alkoholi tarvitamisel ei teki enam joobe tunnuseid
  • võõrutussümptomid – iiveldus, südame kloppimine, higistamine, ärevus ja nende leevendamiseks kasutatakse alkoholi või muid keemilisi aineid, näiteks rahusteid.

Kaasajal loetakse alkoholitarvitamise häireks nii alkoholi kuritarvitamist kui sõltuvust. Alkoholitarvitamise häire sõelumiseks soovitame kasutada AUDIT testi (PDF), veebis täidetav versioon eesti keeles ja veebis täidetav versioon vene keeles.

 

Alkoholitarvitamise häire (kuritarvitamine ja sõltuvus) ravi

Ravile pöördumist soovitame neile, kes on püüdnud iseseisvalt või kellegi abiga oma alkoholitarvitamise harjumust muuta, kuid pole saavutanud soovitud tulemust.

Alkoholitarvitamise häire ravi eesmärgiks on taastada inimese kontroll oma alkoholitarvitamise üle, see tähendab tarvitatavad kogused on tervisele madala riskiga (täpsemalt lugege selle kohta alkoinfo.ee "Kus on piir?" ja vene keeles) või loobutakse alkoholi tarvitamisest. 

Alkoholitarvitamise häire ravis eristatakse võõrutusravi ja ravi tagasilanguse ennetamiseks. Võõrutusravi eesmärk on organismi puhastamine mürkidest. Selle tulemusena paraneb enesetunne, kuid ei muutu käitumine. Püsiva muutuse ja parema elukvaliteedi saavutamiseks on vajalik tagasilangust ennetav ravi ehk inimene peab õppima elama ilma alkoholita või õppima tarvitama alkoholi viisil, mis ei kahjusta teda ega tema lähedasi. Selleks õpetatakse patsiendile vallandajate teadvustamist, tungiga toimetulekut, samuti tõhusamaid toimetuleku- ja suhtlemisoskuseid.

Alkoholitarvitamise häire ravi planeerimisel arvestatakse võimalike kaasnevate häiretega nagu probleemid unega, ärevus ja depressioon, raskused suhetes jne. Patsiendi nõusolekul kaasatakse raviprotsessi ka tema lähedased.

Alkoholitarvitamise häire ravis kombineeritakse patsiendiõpetust, nõustamist, psühhoteraapiat ja ravimeid lähtudes ravijuhendi soovitustest. Ravi pikkus sõltub patsiendi tervislikust seisundist, tema alkoholi tarvitamise ajaloost ja harjumusest, üldisest toimetulekust, aga ka pärilikest eeldustest ja lähedaste toetusest. Teaduskirjandus soovitab joomiskäitumise püsivaks muutmiseks regulaarseid kohtumisi ravimeeskonna liikmetega keskmiselt kuue kuu jooksul.

Ravi on protsess, milles spetsialistide ülesanne on aidata patsiendil saavutada oma eesmärk kasutades selleks tõenduspõhiseid meetodeid. Tulemuse saavutamiseks on hädavajalik vastastikune usaldus ja kokkulepetest kinnipidamine. Ravi lõpetatakse patsiendi püstitatud eesmärgi saavutamisel või kui patsient avaldab soovi ravi katkestada.

 

Ravi korraldus Regionaalhaigla psühhiaatriakliinikus

Vastuvõtule registreerumiseks kirjutage palun aadressil seewald.reg@regionaalhaigla.ee, võimaluse puudumisel võtke palun ühendust psühhiaatriakliiniku registratuuriga telefonil 617 2644.

Ravi korraldamisel lähtutakse Eesti Haigekassaga sõlmitud lepingust, mille kohaselt on teenused kõigile Eestis elavatele täiskasvanud patsientidele tasuta, sealhulgas ka neile, kellel ei ole ravikindlustust. Teenuseid saavad ka võõrkeelsed patsiendid, oma keelesoovist tuleks teatada vastuvõtule registreerumisel.

Ravile pöördumiseks pole saatekiri vajalik, kuid on igati mõistlik arutada ravi vajaduse üle oma perearstiga. Üldjuhul toimub ravi ambulatoorselt psühhiaatriapolikliinikus Paldiski mnt 52 ja Viimsis, Nelgi tee 1 (Viimsi vallamaja) kab 143. Patsiendi soovil on võimalik kokku leppida ka kaugvastuvõtt veebis.

Joobes patsiente ei teenindata. Ägedas võõrutusseisundis patsiendid peaksid raske mürgistuse raviks kõigepealt pöörduma erakorralise meditsiini osakonda ja üldseisundi stabiliseerumisel registreerima ennast vastuvõtule alkoholitarvitamise häire raviks. Ravil olevat patsienti abistab üks kindel psühhiaatria õde, kes teda pidevalt nõustab ja vajadusel korraldab patsiendile ka teised teenused, sealhulgas psühhiaatri vastuvõtt. Vastuvõtu kuupäevad lepitakse kokku pikema aja peale ette ja patsientidelt eeldatakse nendest kinni pidamist. Kui patsiendil pole võimalik vastuvõtule tulla, tuleks võimalikult varakult saata oma psühhiaatria õele e-kiri või helistada registratuuri telefonil 617 2644.

Alkoholitarvitamise häire ravi planeerimisel selgunud somaatiliste haiguste ravi pole võimalik teostada psühhiaatriakliinikus, üldjuhul tegeleb nendega perearst.

 

Teenused lähedastele

Alkoholi liigtarvitava lähedase nõustamise eesmärk on selgitada alkoholitarvitamise häire olemust, aidata lähedasel toime tulla oma negatiivsete emotsioonidega iseenda ja liigtarvitaja suhtes, hinnata olukorda ja selle muutmise võimalusi ning anda jõudu ja motivatsiooni muudatuste tegemiseks.

Lähedastel soovitame tulla nõustamisele ka siis, kui liigtarvitaja ise probleemi ei tunnista ja ravile tulla ei soovi.

Lähedaste nõustamisest peaks kasu saama ka need, kes ei ole alkoholi liigtarvitaja pereliikmed, kuid näevad sõbrana probleemi ja sooviksid aidata. Mõnikord on ka tööandjad nõutud kaaludes alkoholi liigtarvitajaga töösuhte jätkamise või katkestamise vahel. Paremad teadmised sellest häirest ja oma võimalustest liigtarvitajat mõjutada võivad aidata mõlemat.

Vastuvõtule registreerumiseks saatke palun e-kiri aadressil seewald.reg@regionaalhaigla.ee ning märkige pealkirjaks „Lähedase nõustamine“.

 

Meie spetsialistid

Psühhiaatriapolikliinik

Jane Alop

psühholoog-nõustaja, „Kainem ja tervem Eesti“ juht Regionaalhaiglas

Psühhiaatriapolikliinik

Julia Solntseva

psühhiaatria õde-nõustaja, spetsialiseerunud alkoholitarvitamise häirele

Psühhiaatriapolikliinik

Kaja Sander

psühhiaatria õde-nõustaja, spetsialiseerunud alkoholitarvitamise häirele

Psühhiaatriapolikliinik

Dr Ülo Kallassalu

psühhiaater, e-konsultatsioonid