Doonorluse osakond

Doonorluse osakond tegeleb veredoonorluse alase tegevuse edendamisega lähtudes sihtrühmakesksest turundusest ning algatab ja viib ellu doonorluse arendusprojekte ja -programme. Leiab uusi väljasõidukohti ja koostööpartnereid. Rahvusvaheliselt on teada, et riik on verega hästi varustatud kui 4% elanikkonnast on doonorid, Eestis on see näitaja praegu 2,8%. 

Doonorluse osakond tegeleb igapäevaselt doonoripäevade ettevalmistamise ja läbiviimisega ning veredoonorite väljakutsumisega vereloovutusele. Täisverd kogutakse statsionaarsetes verekogumise kohtades Ädala tn ja Ülemiste linnakus ning väljasõitudel erinevatesse maakondadesse ja asutustesse. 50% täisvere doosidest kogutaksegi väljasõitudel.

Afereesiprotseduur võimaldab võtta doonorilt verekomponente eraldatult. Verekeskuse Ädala korpuses tehakse plasmafereese, mille käigus kogutakse plasmat ning multikomponentafereese, mille käigus kogutakse trombotsüüte ja plasmat. 

Doonorluse osakonna õed ja arstid hindavad isiku doonoriks sobivuse üle ja vajadusel nõustavad doonoreid terviseteemadel.

Doonorluse osakonna eesmärk:

  • Vabatahtliku ja tasuta veredoonorluse edendamine.
  • Optimaalsete doonorivere varude tagamine.
  • Kliendisõbralik doonorite teenindamine ning kvaliteetne, ohutu ja turvaline doonorivere kogumine.

Doonorluse osakonna koosseisu kuuluvad doonorluse edendamise üksus ja doonorivere kogumise üksus.

Gulara Khanirzayeva

Gulara Khanirzayeva

osakonna juhataja-ülemarst

617 3042

Piia Pärn

Piia Pärn

osakonna õendusjuht

617 3014

Maria Pihlak

Maria Pihlak

doonorluse turundusspetsialist

617 3049