Patsiendinõukoda

Regionaalhaigla Patsiendinõukoja eesmärk on aidata kaasa sellele, et teenuse kujundamisel ja otsuste tegemisel arvestatakse patsientide huvidega ning patsiendi aktiivne roll tema raviprotsessis kasvab.
 
patsiendinoukoda.jpg
Esimesel Patsiendinõukoja kohtumisel arutleti osapoolte vastastikuste ootuste, erinevate infokanalite ülesannete ja kättesaadavuse parendamise üle. „Mul on väga hea meel, et erinevad patsientide organisatsioonid on avaldanud soovi meie Nõukoja töös osaleda ning et üks neist on Eesti Puuetega Inimeste Koda. See annab võimaluse teemasid märksa laiemas ringis arutada ja saada tagasisidet ka nendelt sidusrühmadelt, kes ei ole haiglaga otseselt seotud,“ ütles juhatuse liige Terje Peetso. „Patsiendinõukoja võrgustik on väga oluline, et vaadata tervisesüsteemi laiemalt ja aidata kaasa Regionaalhaigla igakülgsele arendamisele, arvestades just patsiendivaadet,“ lisas ta.
 
Patsiendinõukoja teisel kohtumisel tutvustas Regionaalhaigla teadus- ja arendusteenistus projekte, mis on suunatud patsiendi raviteekonna parendamiseks. Vähiravi teekonna patsiendikeskse kujunduse eesmärk on muuta raviteekond vähipatsiendile sujuvamaks ning turvalisemaks, toetades võimalusi vähi varaseks avastamiseks ning tulemuslikumaks raviks. 
Haigla üksustele edastati ideed Eesti Kunstiakadeemia ja TalTechi disaini ja tehnoloogia tuleviku ühisõppekava magistritudengitelt, kes rakendasid oma teadmisi ambulatoorsete teenuste parandamiseks. Kunstiakadeemia tudengitega koostöös sündis ka projekt „Terve ruum“, mille lahendusi kasutatakse nii uutes korpustes kui olemasolevates üksustes. 

Kolmandal patsiendinõukoja kohtumisel arutasid nõukoja liikmed Regionaalhaigla arengukava 2021–2030 ning esitasid oma mõtteid ja soovitusi uuteks ning jätkuvateks tegevusteks. Sealjuures leidis nõukoda, et oluline on suurendada koostööd arstide ja õdedega patsientide ja nende lähedaste koolitamiseks ning rõhutasid vajadust haigla paremaks koostööks sotsiaalvaldkonnaga. Põhjalikku käsitlemist leidis ka loodussäästlikkus ning haigla atraktiivse tööandja.
 
Patsiendinõukoda arutab ja mõjutab:
patsiendi tervise hoidmise ja raviteekonna kujundamist;
patsienditeekonna planeerimist;
patsiendikeskseid protsesse;
patsiendi ja tema lähedaste rolli raviprotsessis;
patsiendi organisatsioonide rolli patsiendi võimestamises koostöös Regionaalhaiglaga;
kommunikatsiooni patsiendile ja lähedastele;
uusi planeeringuid patsiendi vaatest;
haiglas pakutavaid lisateenuseid;
patsiendikeskkonda.
 
Regionaalhaigla patsiendinõukoja liikmed on:
Eesti Reumaliit
Avitus MTÜ
Eesti Põletikulise Soolehaiguse Selts MTÜ
Eesti Tsöliaakia Selts
Eesti Psoriaasiliit
Eesti Hemofiiliaühing
Eesti Puuetega Inimeste Koda
Tallinna Puuetega Inimeste Koda
 Saaremaa Vähiühing