Y-korpus

Alates 6. märtsist on avatud Regionaalhaigla uus Y-korpus, kus asuvad onkoloogia – ja hematoloogiakliiniku päevaravi ja palatiosakond ning hematoloogiakeskuse palatiosakond.
Keemiaravi päevaravi osakonna leiate esimeselt korruselt ja statsionaarse ehk palatiosakonna kolmandalt korruselt.
Hematoloogia palatiosakond on teisel korrusel.
Kuna uus Y-korpus on alles avatud, vabandame võimalike ebamugavuste pärast! Kui teil on täpsustavaid küsimusi, võtke palun ühendust Regionaalhaigla infotelefonil 6171300.

Hematoloogiakeskus

Meie eesmärk on tagada parimad ravitulemused turvalises ja toetavas keskkonnas.

dr Mariken Ross
hematoloogiakeskuse juhataja

Regionaalhaigla hematoloogiakeskus kuulub onkoloogia- ja hematoloogiakliiniku koosseisu ning on üks kahest täiskasvanute hematoloogiaga tegelevast keskusest Eestis. Alates 2003. aastast asume Regionaalhaigla Mustamäe meditsiinilinnakus. Varasem ajalugu ulatub 30 aasta taha ja on seotud Ida-Tallinna keskhaiglaga. Praegu on hematoloogiakeskusel 30 voodiga osakond Mustamäel. Kuus voodit on Hiiu korpuses patsientidele, kelle ravi toimub päevaravi osakonnas. Ambulatoorse ravi ja päevastatsionaari osakaal üha suureneb.

Keskuse koosseis

Hematoloogiakeskuse koosseisu kuulub

hematoloogiaosakond

Hematoloogiakeskuses töötab 51 inimest. Peame tähtsaks personali järjepidevat koolitamist. Meie arstid ja õed osalevad regulaarselt rahvusvahelistel erialakonverentsidel ning on saanud väljaõpet mitmes suures hematoloogiakeskuses Rootsis ja Ameerika Ühendriikides.

Kasutame tänapäevaseid diagnoosimismeetodeid ja juhindume rahvusvaheliselt tunnustatud ravistandarditest. 

Dr Katrin Palk juhib erialast koostööd Põhjamaade leukeemiagrupiga ägeda lümfoblastse leukeemia diagnoosimisel ja ravis. Koostöös Sahlgrenska ülikoolihaiglaga uurivad dr Mirja Varik ja dr Katrin Palk ägedate leukeemiate epidemioloogiat. Dr Iige Viigimaa täiendab ennast lümfoomide diagnoosimise ja ravi alal Euroopa Onkoloogia Kooli ja Ulmi ülikooli akadeemilises koolitusprogrammis. 

Töötame meeskonnana, st et raviotsused tehakse ühisarutelude käigus ehk konsiiliumis, kuhu vajaduse korral kaasatakse teiste erialade esindajaid: hematopatoloog, radioloog, kiiritusravi arst, nakkushaiguste arst, laboriarst, psühholoog, sotsiaaltöötaja, ravikehakultuuri arst.

2006. aastal alustasime Sahlgrenska ülikoolihaigla kolleegide toetusel autoloogsete vereloome tüvirakkude siirdamise protseduuridega, mis on oluline ravimeetod müeloomtõve ja mitmete lümfoomide käsitluses.

Allogeense ehk doonorilt pärit vereloome tüvirakkude siirdamisravis toimib hematoloogiakeskuse partnerlus Tartu Ülikooli Kliinikumiga ja Karolinska ülikoolihaiglaga Stockholmis, kuhu saame patsiente vajaduse korral suunata. Hematoloogiakeskuse patsientidel on võimalus osaleda mitmes rahvusvahelises kliinilises ravimuuringus, mis aitab tõsta ravikvaliteeti ning annab võimaluse kasutada innovaatilisi ravimeid.

Kasulikud lingid

Eesti Hemofiiliaühing www.hemofiilia.ee

​Rakkude käitlemise tegevusloa leiate SIIT.

 

Hematoloogia- keskus

Nelli Villakov

sekretär

617 3135

Triin Rattasepp

Triin Rattasepp

õendusjuht

617 2128