Naistehaiguste keskus

Naistehaiguste keskus tegeleb günekoloogia, onkoloogilise günekoloogia, urogünekoloogia ning mammoloogiaga. Osutame kõrgema etapi arstiabi kogu günekoloogia valdkonnas, sealhulgas günekoloogilise onkoloogia ja rinnahaiguste vallas.

Naistehaiguste keskuse koosseisu kuuluvad

naistehaiguste osakond
naistehaiguste polikliinik
 

Meie keskuse spetsialistid võtavad haigeid vastu ambulatoorselt polikliinikus ja korraldavad patsientide ravi ka statsionaaris, tehes nii plaanilist kui ka erakorralist tööd.

Regionaalhaigla pakub ööpäev läbi günekoloogilist abi.

Igal arstil on kaks vastuvõtupäeva nädalas, lisaks esmastele ja korduvatele vastuvõttudele on olemas ka esmaste onkoloogiliste haigete vastuvõtuajad, millele patsiendi registreerimiseks vajalik perearsti või eriarsti saatekiri. Urogünekoloogisel vastuvõtul tegeleme uriinipidamatuse ja vaagnapõhja allavaje probleemidega. 

Naistehaiguste osakonna statsionaaris on 26 voodikohta. Operatsioonijärgseks jälgimiseks on tänapäevaste vahendite ja monitoridega varustatud intensiivravipalat.

Meie osakonnas on suur patsientide puhketuba televiisori ja raamatunurgaga. Patsientidel on võimalik lähedastega kohtuda ka haigla kohvikutes.

Onkoloogiline haigus võib tabada igaüht ja ravi alustamise kiirus on määrava tähtsusega. Lisaks on meil võimalik kasutada kõrgema etapi intensiivravi, kui patsiendi seisund ja operatsiooni raskus seda nõuavad.

Haigete käsitlus on kompleksne ja ravi multimodaalne. Onkoloogilise patoloogiaga patsiendi ravitaktika otsustab konsiilium vastavalt rahvusvahelistele ravijuhistele. Ainsa haiglana Põhja-Eestis pakume oma vähipatsientidele kõiki võimalikke ravimeetodeid (kirurgiline, kiiritus- ja süsteemravi) nii omaette kui ka kombinatsioonis.

Meie keskuse arstid on Euroopa onkogünekoloogiliste ravijuhiste väljatöötamisel olnud kaasautorid. Kõik kasutatavad ravimeetodid, nii onkogünekoloogias kui ka mammoloogias, vastavad rahvusvahelistele ravijuhistele ja on sooritatud kõrgel tehnilisel tasemel.

Urogünekoloogia alal oleme kompetentsikeskuseks, kasutades kõiki kaasaegseid vaagnapõhja nõrkuse ning uriinipidamatuse kirurgilise ja mittekirurgilise ravi meetodeid. Teeme aktiivset koostööd vaagnapõhja nõrkusele spetsialiseerunud füsioterapeutidega, uroloogide ja üldkirurgidega. 

Naistehaiguste keskuses toimub kõigi günekoloogide ja onkoloogide residentuuriaegne koolitus. Lisaks oleme koolituskeskus nii perearstidele kui ka günekoloogidele diplomijärgses õppes. Kõik meie arstid valdavad hästi võõrkeeli, täiendavad ennast regulaarselt nii erialastel koolitustel, kongressidel kui ka stažeerides praktikutena hinnatud onkogünekoloogia keskustes Euroopas. Meie ülesanne on olla tipptasemel günekoloogiliste haiguste ja rinnahaiguste ravikeskus Eestis.

Naistehaiguste keskuse tugevused

 • Õigeaegne vähieelsete seisundite avastamine ja vähiennetustöö
 • Radikaalsete ja väga radikaalsete onkogünekoloogiliste operatsioonide sooritamine vajalikul tasemel
 • Laparoskoopilise meetodi kasutamine günekoloogiliste kasvajate ravis
 • Operatsiooniaegse kiirdiagnostika võimalus kohe õiges mahus operatsiooni tegemiseks vähipatsiendile
 • Organeid ja fertiilsust säilitavate metoodikate kasutamine
 • Multimodaalne onkogünekoloogilise haige ravi ühes raviasutuses
 • Kompleksne jälgimine perioperatiivses perioodis
 • Kogenud patoloogide olemasolu haiglas, kes oma kvaliteetse tööga tagavad adekvaatse informatsiooni onkoloogilise järelravi vajaduse ja mahu üle otsustamiseks
 • Onkoloogiline järelravi
 • Emakakaelavähi sõeluuringud
 • Rinnakabineti ämmaemanda vastuvõtud

 

Maarja Rikkand

sekretär

617 2317

Katri Kukk-Toomsalu

õendusjuht

617 2412

Patsiendid tunnustavad meid

Tahaksin tänada sellel päeval tööl olnud päevakirurgia meeskonda. Alates sekretärist, õdedest, opi toa meeskonnast, ärkamistoa õest ja hooldajast, rr. Niine-Roolahte ja muidugi Dr. Gluškot, kes mind operatsioonile suunas. Kõik olid väga lahked, abivalmid ja tegid supertööd. Kuna kiitust on alati vähe, siis tänan teid südamest ja jätkake samas vaimus.

Kati

VAATA KÕIKI TÄNUAVALDUSI