Mammoloogia ehk rinnahaigused

rinnahaigused.png

Mammoloogia on eriala, mis tegeleb rinna healoomuliste ja pahaloomuliste haiguste diagnoosimise, kirurgilise ravi ja järelkontrolliga. Tänapäevane rinnavähi ravi on multimodaalne, selle eeldus on erinevate erialade spetsialistide tihe koostöö, mida võimaldab diagnostika- ja raviüksuste paiknemine ühes keskuses.

Tänapäevane ravi

Järjepidev erialane täiendamine ja uute ravimeetodite kasutuselevõtt on meie üksuse prioriteet. Nii tagame patsientidele parima võimaliku individualiseeritud ravi.

 • Igapäevaselt on kasutusel valvurlümfisõlmede uuringu metoodika, mis võimaldab säilitada kaenlaaluseid lümfisõlmi ja vähendab hilisema käe turse tekkimise võimalust.
 • Koostöös kiiritusravi keskusega on 2014. aasta algusest võimalik teostada sobivatel patsientidel rinnanäärme koesisest kiiritusravi, mis võimaldab oluliselt lühendada ravi kestust (5 nädala asemel 5 päeva).
 • Ravitulemuste paremaks analüüsimiseks loodi 2012. aasta augustis rinnavähiregister, kuhu kantakse kõik esmased ravijuhud.

Mammoloogiaüksuses tehtavad operatsioonid

 • operatsioonid healoomuliste rinnahaiguste korral
 • operatsioonid rinnavähi korral:
 •  rinda säilitavad operatsioonid
 •  rinna eemaldamise operatsioonid
 • rinda taastav kirurgia rinnavähi diagnoosiga patsientidel − meil on võimalik pakkuda patsientidele kohest taastust (rinna eemaldamine ja kohene taastamine sama operatsiooni käigus) või hilistaastust (kui rind on eelnevalt eemaldatud)
 • rinna taastamine ekspander-proteesi meetodil
 • rinna taastamine oma kudedega
 • teise rinna korrigeerimine sümmeetria tagamiseks (rinna tõstmise, vähendamise, suurendamise või rasva siirdamise meetodil)

Rohkem infot rinnavähi kohta

Eesti Vähiliidu lehel: https://cancer.ee/rinnavahk/

Regionaalhaigla Vähiravikeskuse lehel: https://www.onkoloogiakeskus.ee/valdkond/rinnanaarmekasvajad

 

Failid

Mammograafia