Mikrobioloogia ja molekulaardiagnostika

Mikrobioloogia ja molekulaardiagnostika osakond teostab bakterioloogilisi, mükoloogilisi, mükobakterioloogilisi (tuberkuloosi) ja viroloogilisi uuringuid. Labor tegeleb infektsioonitekitajate samastamisega, antibakteriaalse tundlikkuse määramisega ning hospitaalinfektsioonide seirega.
Töös kasutatakse valdavalt klassikalisi mikrobioloogilisi diagnostikameetodeid:

  • materjali mikroskopeerimine
  • materjali külv
  • haigustekitaja isoleerimine
  • haigustekitaja identifitseerimine
  • ravimitundlikkuse määramine

Lisaks klassikalistele meetoditele on kasutusele võetud mikroobide automaatne samastamine mass-spektromeetrilisel meetodil, QuantiFERON-i määramine (M. tuberculosis sõeltestimiseks) ning molekulaardiagnostilised meetodid. Molekulaardiagnostika tegeleb DNA/RNA analüüsil põhinevate uuringutega:

  • mükobakterite samastamine ning ravimitundlikkuse testimine molekulaarsel meetodil
  • haigustekitajate tuvastamine (kõhulahtisust põhjustavad tekitajad, hingamisteede infektsioonide ja meningiidi tekitajad, dermatofüüdid jt)

Laboril on tänapäevased ruumid, seadmed ja kvalifitseeritud töötajad, kes teevad tihedat koostööd raviarstide, infektsionistide ja muu meditsiinilise personaliga.

Mikrobioloogia
Dr Marika Jürna-Ellam
Vanemarst
tel 617 1761

Mükobakterioloogia
Sirje Sasi
Laborispetsialist
tel 617 2919

Molekulaardiagnostika
Kedy Medar, Karl Mitt
Laborispetsialistid
tel 617 1769