mustamae.jpg

Endiste linnajuhtide väited Regionaalhaigla finantsseisu kohta on valed

08.04.2024

“Keskerakonna endiste linnajuhtide väljaütlemised Regionaalhaigla rahalise seisu osas on kummastavad ning ei lähtu Regionaalhaigla finantsandmetest,” ütles Regionaalhaigla juhatuse esimees Agris Peedu.

Regionaalhaigla finantsseis on jätkusuutlik. 2023. aasta majandusaasta aruanne on avaldatud ning leitav ka meie veebist. Regionaalhaigla on aastaid investeerinud suurehitustesse ning jätkab investeerimist ka edaspidi. Nii omavahenditega, kaasates laenuraha, kui ka välisvahendite toel saime möödunud aastal valmis uue Y-korpuse (kus asuvad muuhulgas meie onkoloogia- ja hematoloogiakliiniku ja sisehaiguste kliiniku ravipinnad ning patoloogide tööks vajalikud töökohad), samuti meie suurimas ravikorpuses osakondade täisrekonstrueerimised, isolatsioonipalatid ning tipptehnoloogiline ventilatsiooni- ja küttesüsteem, Eesti suurima verekeskuse rekonstrueerimise esimese etapi ja palju muudki.

Suurinvesteeringuid on osaliselt rahastatud laenuga juba alates 2006. aastast ja need on olnud kahtlemata vajalikud. Laenulepingud on sõlmitud rahvusvaheliste finantsinstitutsioonidega, kelle ees on meil aruandluskohustus ning oleme igal aastal täitnud kõiki nendepoolseid nõudeid.  Suudame maksta konkurentsivõimelist töötasu, maksta osutatud teenuste ja ostetud kaupade eest ning jätkuvalt iga-aastaselt investeerime nii infotehnoloogiasse, meditsiinitehnikasse kui ka taristusse, sealhulgas ka käesoleval aastal.

Eesti tipphaiglad Regionaalhaigla ja TÜ Kliinikum on aastaid mõlemad investeerinud ravitaristusse patsientide ja töötajate jaoks. Käies neis kahes Eesti tipphaiglas on need arengud silmnähtavad. Nii on ka Kliinikumi ja Regionaalhaigla laenukoormused rahvusvaheliste finantsinstitutsioonide ees sarnased (2023 lõpu seisuga vastavalt ca 55 mln eurot ja ca 60 mln eurot). Selliseid pikaajalisi kohustusi mõistlikel laenutingimustel ei saa kuidagi pidada tohutuks laenukoormuseks eriti arvestades tipphaiglate ravitöö ja -rahastuse mahtusid.

Majandusaasta_aruanne_2023.pdf (regionaalhaigla.ee)

Meie müügituludest saab aimu aastaaruande leheküljel 100. Meie laenukohustustest on täpsemalt kirjas leheküljel 94.