Yhteistyökumppanille

Meillä on ollut pitkäaikaista yhteistyötä erilaisten yliopistojen ja tiedelaitosten kanssa ja olemme solmineet useita kansainvälisiä yhteistyösopimuksia. 

Meidän merkittävimmät ulkomaiset yhteistyökumppanit ovat:

 • Karolinskan yliopiston sairaala – yhteistyö potilaiden hoitojärjestelyjen, telelääketieteen ratkaisujen, terveydenhuoltopalveluiden tuonnin, sairaalan johtamisen, erikoislääkäreiden täydennyskoulutuksen ja tieteellisten tutkimusten alalla.
 • Göteborgin yliopiston sairaala – vuonna 2006 on käynnistetty Pohjois-Virossa yhteistyössä Göteborgin yliopiston kanssa ääreisverenkierron verestä suodatettujen kantasolujen siirtämistä käsittelevä hanke.
 • Helsingin yliopiston sairaala – on käynnistetty tiivis yhteistyö sairaaloiden hematologiankeskusten kanssa.
 • Yli 20 vuoden ajan on säteilyhoidon alalla tehty tiivistä yhteistyötä kansainvälisen atomienergiajärjestön (International Atomic Energy Agency (IAEA)) kanssa.
 • Olemme vuodesta 2008 lähtien Euroopan syöpäinstituuttien organisaation (Organisation of European Cancer Institutes (OECI)) jäsen.
 • PERH on Euroopan biolääketieteen kuvantamistutkimusten tieteellisen instituutin (European Institute for Biomedical Imaging Research (EIBIR)) aktiivijäsen.
 • PERH oli ensimmäinen sairaala Baltian maissa, jossa suoritettiin vuonna 2002 ensimmäiset PET-tutkimukset (positroniemissiotomografiset tutkimukset). Saimme vuonna 2012 kansainvälisen EARL-akkreditoinnin.

PERHillä on tiiviit yhteistyösuhteet myös virolaisiin yliopistoihin, tärkeimpinä yhteistyökumppaneina ovat:

 • Tallinnan teknillinen yliiopisto – meidän sairaalan lääkärit on valittu professoreiksi ja alansa lehtoreiksi sekä tieteellisessä Tehnomeedikum-laitoksessa, joka toimii teknillisen yliopiston, eri sairaaloiden ja muiden hoitopalveluita tarjoavien yritysten ja laitosten välisenä yhteisenä lenkkinä sekä Tallinnan teknillisen yliopiston kardiovaskulaarisen lääketieteen instituutissa. Professori Margus Viigimaa valittiin vuonna 2014 teknillisen yliopiston vuoden tiedemieheksi.
 • Tarton yliopisto – yhteistyön tavoitteena on varmistaa lääkärikunnalle riittävä jälkikasvu sekä kehittää lääketieteen ja terveydenhuoltoalaa koko Virossa. PERH on tulevien nuorten lääkäreiden suosima opetus- ja harjoittelupaikka, meillä toimii vuosittain runsaat 100 lääketieteen opiskelijaa. Professori Peep Talving valittiin vuonna 2014 Tarton yliopiston parhaaksi lääketieteen lehtoriksi.
 • Tallinnan yliopisto – yhteistyötä on tieteis- ja kehittämisaloilla.
 • Tallinnan terveydenhuollon korkeakoulu ja Tarton terveydenhuollon korkeakoulu – PERH on sairaanhoitoalan opiskelijoiden opetus- ja harjoittelusairaala

PERH on yhtenä partnerina syöpätutkimusten teknologian kehittämiskeskuksessa, teknologian kehittämiskeskuksessa Eliko, Eesti Tervishoiu Pildipank –säätiössä sekä Medicine Estonia lääketieteen klusterissa.

Olemme Viron suurin tapaturmavammojen keskus, tarjoamme laajaa syöpähoitoa yli puolelle Viron syöpäpotilaista ja suurin sydänkeskus Pohjois-Virossa. Aluesairaalassa hoidettujen potilaiden keskimääräinen hoidon vaikeusaste (Casemix –indeksi) on 1,53 – se on korkein luku koko Virossa, jossa keskimääräinen Casemix-indeksi on 1,0.

Meidän tehtävä aluesairaalana on toimia referenssi- ja osaamiskeskuksena sekä Pohjois-Viron terveydenhuoltoverkoston keskuksena, luotettavana yhteistyökumppanina valtion, sairausvakuutuksen ja terveydenhuoltopalveluiden tarjoajien osalta terveyskeskusten ja sairaalahoidon tasolla. Meidän vahvuuksina ovat poikkitieteellinen potilaskäsittely sekä pitkälle kehitetyt erinomaista ammatillista osaamista edellyttävät erikoisalueet. Aluesairaalan markkinaosuus on 1/4 Viron sairausvakuutuksen (Eesti Haigekassa) erikoissairaanhoitoon varaamista määrärahoista.