Tehohoito

Pohjois-Viron Lääketieteellisen Keskuksen anestesiapoliklinikan tehohoitoyksikkö käsittää tehohoito-osastot 1 ja 3 Mustamäen sairaala-alueella (J. Sütiste tee 19). Yhteensä yksikössä työskentelee 30 lääkäriä ja 179 hoitajaa. Tehohoitoyksikön pääasiallisia potilaita ovat sairauden tai loukkaantumisen seurauksena erittäin vakavassa tilassa olevat, vähintään 14-vuotiaat potilaat.

Tehohoitoa tarvitaan yhden tai useamman elimen puutteellisen toiminnan seurauksena, mikä edellyttää aktiivista tutkintaa sekä seurantaa ja tehohoitoa.

Yhä useammin tehohoitoa tarvitaan hengitysteiden puutteellisen toiminnan vuoksi silloin kun potilas on kytkettävä lyhyemmäksi tai pidemmäksi aikaa hengityskoneeseen. Teho-osastolla hoidetaan myös yleensä päähän kohdistuneesta iskun tai sairauden seurauksena toistuvasti tajuttomuuteen vaipuvia potilaita. Tilansa puolesta vakavimpia potilaita ovat vaikeista infektioista kärsivät potilaat, joiden yhden tai useamman elimen toiminta on häiriintynyt. Tällöin tarvitaan useamman elimistön toiminnan, kuten verenkierron, hyytymisen, maksan jne. toiminnan tukemista ja tarvittaessa myös munuaisten toimintaa korvaavaa hoitoa.

Yksikön työntekijät luennoivat ja ohjaavat erikoistuvia lääkäreitä ja harjoittelijoita sekä järjestävät sairaalan sisäistä koulutusta. Uusien sairaanhoitajien perehdyttämisessä hyödynnetään neljän kuukauden mittaista perehdytysjaksoa. Yksikön tavoitteena on tarjota korkeatasoista tehohoitoa ja pysyä ajan tasalla alan uusimmissa suuntauksissa.

Tehohoito

Marju Mitt

toimistosihteeri

617 1384

Kristo Erikson

Kristo Erikson

yksikön ylilääkäri

617 1362

Piret Kleemann

Piret Kleemann

yksikön ylihoitoja

617 2794