Sisätautiklinikka

Pohjois-Viron Lääketieteellisen Keskuksen sisätautiklinikka käsittää yhteensä kahdeksan eri yksikköä: kardiologinen yksikkö, työperäisten sairauksien ja työterveyshuollon yksikkö, iho- ja sukupuolitautien yksikkö, neurologiayksikkö, munuaissairauksien yksikkö, keuhkosairauksien yksikkö, kuntoutusyksikkö ja sisätautiyksikkö. Keskuksen sisätautiklinikan yksiköissä työskentelee yhteensä yli 700 työntekijää.
Sisätautiklinikka perustettiin keskuksen perustamisen yhteydessä 2002. Klinikan edeltäjänä toimi entisen Mustamäen sairaalan sisätautiklinikka. Sisätautiklinikan ylilääkärinä ovat toimineet Ruth Sepper, Arvo Mesikepp ja Toivo Laks ja vastavana sairaanhoitajana puolestaan Mare Leppik ja Nadežda Doronina. Tällä hetkellä klinikan ylilääkärinä toimii Merike Luman ja klinikan toimistosihteerinä toimii Kadri Lagrekül.
Sisätautiklinikka tarjoaa erikoisalansa ylimmän asteen hoitoa sekä pitkäaikaissairaille että päivystyspotilaille tarjoten sisätauteihin liittyvää hoitoa kaikille Viron asukkaille sekä konsultoimalla ja hoitamalla potilaita myös Viron rajojen ulkopuolella. Yhteistyö keskuksen naapuriklinikoiden ja muiden sairaaloiden kanssa on tärkeässä asemassa.
Sisätautiklinikan opetus- ja tutkimustyö on merkittävää. Klinikka kehittää kansainvälistä yhteistyötä ulkomaisten sairaaloiden ja yliopistosairaaloiden klinikoiden kanssa. Yksiköissämme työskentelee yliopistojen luennoitsijoita ja tutkijoita.  Sisätautiklinikan eri yksiköissä suorittavat jatkuvasti myös harjoittelua ja erikoistumisopintoja useat ulkomaisten ja paikallisten yliopistojen opiskelijat ja lääkärit. Klinikka jakaa vuosittain myös stipendejä nuoremmille lääkäreille.
Jatkuvasti uudistuva Mustamäen sairaala-alue luo motivoivan työympäristön työntekijöillemme.

Sisätauti klinikka

Kadri Lagrekül

toimistosihteeri

617 1213

Merike Luman

Sisätauti klinikka

Merike Luman

klinikan ylilääkäri

617 2243

Sisätauti klinikka

Piret Mülner

klinikan ylihoitaja

617 2212