Osasto 1 hoivaosasto

Hoivaosastona toimiva osasto 1 avattiin syyskuussa 2011 äskettäin peruskorjatuissa ja nykyaikaisten vaatimusten mukaisesti sisustetuissa tiloissa. Osasto sijaitsee Tallinnassa, Nõmmen luonnonkauniissa kaupunginosassa sijaitsevassa sairaalarakennuksessa, osoitteessa Hiiu 39. Ikivihreä mäntymetsä suojaa kaupungin melulta ja luo rauhaisat puitteet lepoa ja tervehtymistä varten.
Osasto poikkeaa kuntoutusosastosta ja erikoissairaanhoidon vuodeosastoista siltä osin, että osastolla huolehditaan perussairaanhoidosta, mutta kuntoutusta tai fysioterapiaa ei ole tarjolla. Vuodeosastolla on sellaisia potilaita, jotka eivät terveydentilansa vuoksi kykene selviytymään kotona. Potilaat saapuvat hoivaosastolle yleensä hoitavan lääkärin tai terveyskeskuslääkärin lähettäminä. Hoivaosastolla ei tehdä tutkimuksia, joten on suositeltavaa, että potilaan kaikki vastaavat tutkimukset ja analyysit on tehty edeltävästi ja myös kaikki päivittäin käytettävät lääkkeet tulisi olla mukana osastolle saavuttaessa.
Hoivaosastolla annetaan sairauksien ennaltaehkäisevää ja terveydentilaa ylläpitävää hoitoa, potilaskohtaisia terveydentilan ja toiminnallisuuden ylläpitävää sekä mahdollisuuksien mukaan myös näitä taitoja kehittävää hoitoa, terveydentilaltaan vakaiden potilaiden pitkäaikaishoitoa, sairaanhoitoon liittyvää neuvontaa ja terminaalivaiheessa olevien potilaiden sairaanhoitoa.
Vuodeosastolla huomioidaan potilaan arvot, tiedot ja tarpeet, ja potilaat osallistuvat oman kykynsä ja mahdollisuuksiensa mukaan hoitoon. Vuodeosaston toiminnan tarkoituksena on saada potilas toimimaan itsenäisesti mahdollisimman hyvin.
Vuodeosaston 14 nykyaikaisesti sisustetussa huoneessa on yhteensä 40 hoitopaikkaa. Jokaisessa huoneessa on pesuallas, ja yhdessä huoneessa on pesualtaan lisäksi myös erillinen wc. Osastolla on neljä suihkuhuonetta, joita voidaan käyttää myös vuodepotilaiden pesuun vastaavien välineiden avulla. Koko osasto on suunniteltu ja sisustettu potilaiden tarpeet huomioon ottaen. Osastolla on kaksi vapaa-ajantilaa, joissa on kirjoja ja mukavat nojatuolit. Vapaa-ajantiloissa voi viettää aikaa myös pyörätuolissa tai vastaavassa geriatrisessa tuolissa. Tiloissa voi katsella myös televisiota. Vuodeosastolla ruokaillaan kolme kertaa päivässä ja ruoka tarjoillaan potilaille huoneisiin.
Vuodeosaston henkilöstö koostuu pätevistä sairaanhoitajista, lähihoitajista ja lääkäreistä. Potilaan tarpeen mukaan voidaan käyttää myös muiden alojen asiantuntijoita (sosiaalityöntekijä, psykologi, sairaalapappi). Henkilöstö luo yhtenäisen potilaita tukevan ympäristön tarjoten potilaille ja heidän läheisilleen henkistä tukea muuttuneeseen tilanteeseen sopeutumisessa. Henkilökunta neuvoo myös vastaaviin julkisiin palveluihin liittyvissä asioissa uusiin tilanteisiin sopeuduttaessa.
Pohjois-Viron keskussairaalan vuodeosastolla hoidetaan Tallinnan ja Harjun maakunnan alueella asuvia potilaita, jotka kuuluvat Viron sairausvakuutuskassan Harjun maakunnan yksikön piiriin. Vuodeosastolla viivytyistä päivistä peritään pieni maksu. Lisätietoja vuodeosastohoidosta saa hoitavalta lääkäriltä tai terveyskeskuslääkäriltä.

Vierailuaika ma - pe 15.30–19.00 ja la–su 11.00–19.00.

 

Eveli Tambre

Osastohoitoyksikkö

Eveli Tambre

toimistosihteeri

617 2987

Jelena Lobunkova

Jelena Lobunkova

yksikön ylihoitaja

617 2988