Diagnostinen yksikkö

Oikea diagnoosi on onnistuneen hoidun perusta!

Diagnostisen yksikön toiminta käsittä endoskopian, laboratoriolääketieteen, isotooppilääketieteen, patologian, radiologian, elinsiirrot ja veripalvelun.
Pohjois-Viron Lääketieteellisen Keskuksen diagnostinen yksikkö koostuu seuraavista toiminnallisista yksiköistä:

  • laboratorio
  • patologia
  • radiologia
  • veripalvelu

Yksikössä työskentelee 495 oman alansa asiantuntijaa, joista lääkäreitä on 101.
Henkilöstöllä on erinomainen koulutus ja siten myös tarvittava tietotaito nykyaikaisten korkean teknologian laitteiden sekä innovatiivisten teknologioiden käyttöön. Diagnosoinnissa, hoidossa ja hoitotulosten arvioinnissa tehdään kansainvälisiä laatuvaatimuksia vastaavia tutkimuksia ja hoitoja, ja tulokset arvioidaan ja tulkitaan kliinisten tietojen edellyttämällä tavalla.
Usean erikoisalan osaamisen yhdistämiseksi diagnostisessa yksikössä tehdään tiivistä yhteistyötä keskuksen muiden yksiköiden, klinikoiden ja osastojen kassa sekä myös muiden hoito- ja tutkimuslaitosten kanssa.
Diagnostinen yksikkö tekee yhteistyötä myös Tarton yliopiston, Tallinnan teknisen yliopiston, Tarton ja Tallinnan terveydenhuollon ammattikorkeakoulujen kanssa ja tarjoaa myös oppisopimuskoulutusta tiettyihin ammatteihin.
Diagnostisen yksikön tavoitteena on yhdistää ammattitaito ja työnilo potilaan parhaaksi.

Diagnostinen yksikkö

Riina Kozlov

toimistosihteeri

617 1889

Äli Roose

Äli Roose

kliinikan ylilääkäri

617 3004; 617 1182

Elena Mahhova

Elena Mahhova

klinikan ylihoitaja

617 1114