Uuringute nimekiri

Immunohematoloogia referentlaboris teostatavad uuringud ja uuringuteks kasutatavad meetodid:

  • AB0–veregrupi määramine: tasapinna, katseklaasi, geeltehnika, mikroplaadi meetodid; vajadusel erimeetodid ja alagruppide määramine ning välispartneritele molekulaardiagnostiliseks kinnitavaks uuringuks saatmine
  • Rh(D) kuuluvuse määramine: katseklaasi, geeltehnika, mikroplaadi meetodid; vajadusel erimeetodid; molekulaardiagnostiliselt weak D ja D variantide tuvastamine
  • Antikehade sõeluuring: katseklaasi, geeltehnika meetodid (kaudne Coombs´i test erinevate potentsiaatoritega ja ensüümmeetod, neli erinevat komplekti standarderütrotsüüte)
  • Antikehade tüpiseerimine: katseklaasi, geeltehnika meetodid (otsene aglutinatsioonitest, kaudne Coombs ja selle modifikatsioonid, ensüümmeetod, vähemalt kolm  erinevat paneeli, k.a haruldaste antigeenide kombinatsiooniga paneel) ning  vajadusel antikehade tüpiseerimise erimeetodid (adsorbeerimine, elueerimine)
  • Antikehade tiitri määramine: katseklaasi meetod (kaudne Coombs`i test)
  • Teiste veregrupisüsteemide fenotüüpide määramine: tasapinna, katseklaasi, geeltehnika ja mikroplaadi meetodid kõikide kliiniliselt oluliste veregrupisüsteemide antigeenide jaoks; molekulaardiagnostiliselt on võimalik määrata järgnevaid polümorfseid antigeene  (nn tuletatud geno-fenotüüp): (MNS1 (M), MNS2 (N), MNS3 (S), MNS4 (s), LU1 (Lua), LU2 (Lub), LU8, LU14, KEL1 (K), KEL2 (k), KEL3 (Kpa), KEL4 (Kpb), KEL6 (Jsa), KEL7 (Jsb), KEL11, KEL17, KEL21, FY1 (Fya), FY2 (Fyb), FYX, JK1 (Jka), JK2 (Jkb), DI1 (Dia), DI2 (Dib), DI3 (Wra), DI4 (Wrb), YT1 (Yta), YT2 (Ytb), DO1 (Doa), DO2 (Dob), CO1 (Coa), CO2 (Cob), IN1 (Ina), IN2 (Inb).
  • Rh-fenotüübi määramine: katseklaasi, geeltehnika meetodid
  • Sobivusproov: katseklaasi, geeltehnika meetodid (kaudne Coombs nii polü- kui ka monospetsiifilise Coombs´i reaktiiviga)
  • Otsene Coombs´i test (DAT): katseklaasi, geeltehnika meetodid
  • Otsese Coombs´i testi (DAT-i) diferentseerimine: geeltehnika, katseklaasi meetodid

Immunohematoloogia referentlabori poolt osutatavate teenuste hinnad on vastavuses Tervisekassa tervishoiuteenuste loetelus toodud piirhindadega (vt § 70. Immunohematoloogiliste uuringute piirhinnad).

Immunohematoloogia referentlaboris  teostatakse ka hemolüütiliste transfusioonireaktsioonide ekspertiisi. Vahetu hemolüütilise transfusioonireaktsiooni korral on vajalik laborisse saata patsiendi transfusiooni eelne ja järgne vereproov, ülekantud verekomponentide jäägid ja koopiad verekaardist, veretoote tellimislehest, transfusiooniprotokollist ning reaktsiooniprotokollist. Uuringud on tellijale tasuta. Teiste reaktsioonide korral toimub nõustamine ja vajalike uuringute läbiviimine juhtumipõhiselt.