Vaimse tervise kabinettide avamine

Projekt „Ida-Virumaa vaimse tervise keskuse loomine lastele ja noorukitele“

„Ida-Virumaa vaimse tervise keskuse loomine lastele ja noorukitele“ on Tartu Ülikooli Kliinikumi psühhiaatriakliiniku lasteosakonna poolt läbiviidav projekt. Projekti eesmärk on senisest efektiivsema ja kättesaadavama lastepsühhiaatrilise abi pakkumine projekti raames loodava Ida-Virumaa laste ja noorukite vaimse tervise keskuse kaudu. Projekti rahastab Norra toetuste programm „Rahvatervis“, Sotsiaalministeerium, SA Tartu Ülikooli Kliinikum, SA Ida-Viru Keskhaigla ja SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla.

Projekti eesmärgi saavutamiseks planeeritud tegevused tuginevad eelkõige Euroopa ja Põhjamaade kogemustele laste ja noorukite vaimse tervise valdkonnas. Abi peab olema koordineeritud, pere vajadustele vastav ja elukohale lähedal. Oluline on samaaegne töö nii lapse kui ka pere ja võrgustikuga. Ennekõike on oluline varane märkamine, ennetus ja pidev harimis- ja teavitustöö esmatasandi tervishoiuteenuse osutajatele, lastevanematele ja kõigile teistele lastega töötavatele isikutele. Funktsioneeriva psühhiaatrilise ravimeeskonna eelduseks on pidev personali koolitus ja regulaarne supervisioon.

Projekti tegevused:

  1. Laste ja noorukite vaimse tervise kabinettide avamine Ida-Viru Keskhaigla ja Narva Haigla juurde.
  2. Personali koolitamine.
  3. Valdkondadevahelise võrgustikutöö edendamine.
  4. Ennetustegevuse planeerimine ja läbiviimine.
  5. Vaimse tervise keskuste töö tutvustamine laiemale avalikkusele.
  6. Uuringute läbiviimine edasise töö efektiivsemaks planeerimiseks.

Projektipartnerid

Kontakt

Aneth Tuurmaa

Projektijuht
Tel +372 5566 1890
E-post aneth.tuurmaa@kliinikum.ee

http://www.kliinikum.ee/vaimsetervisekeskus/ 
https://www.facebook.com/idavirumaavaimsetervisekeskus