Toomas Ümarik üldkirurg-ülemarst-osakonna juhataja

Toomas_Umarik

Kirurgiakliinik
Üld- ja onkokirurgia keskus
I kirurgia osakond

617 1526

Toomas.Ymarik@regionaalhaigla.ee