dr_arkadi_popov_erakorralise_meditsiini_arst.png

Terviseameti kriisistaabiga liitus Regionaalhaigla kiirabikeskuse juhataja dr Arkadi Popov

24.03.2020

Alates 24. märtsist on terviseameti kriisistaabi hädaolukorra meditsiinijuht Regionaalhaigla kiirabikeskuse juhataja dr Arkadi Popov, kelle ülesanne on koordineerida haiglate ravikorraldust üle Eesti. Hädaolukorra meditsiinijuht allub terviseametile ja koordineerib raviasutuste tegevust hädaolukorra lahendamise ajal. Hädaolukorra meditsiinijuhil on õigus anda korraldusi tervishoiuteenuste ümberkorraldamiseks.

Täna ametisse asunud dr Popovi sõnul on plaan tekitada kaks regionaalset staapi – põhja ja lõuna regionaalstaap, mille eestvedajateks peavad olema piirkondlikud haiglad, sest just nendes on piisav ekspertiis ja vahendid. „Kriisiolukorras on selline juhtimisstiil ainuõige lahendus,“ lisas dr Arkadi Popov.

Terviseameti staap töötab alates 28. jaanuarist, veebruari keskelt hakkas staap tööle igapäevaselt k 9-21. Ametkondlikuks kasutamiseks on terviseametil  24/7 staabivalve ja epidemioloogiline konsultatsioon. Terviseamet monitoorib igapäevaselt olukorda maailmas ja võrdleb seda Eestiga, jälgib iga päev iga nakatanu tervislikku seisundit neile helistades ning nõustab patsiente ja nende lähedasi. Tulenevalt siseriikliku leviku tekkimiseks terviseamet praeguseks enam iga nakatunu lähikontaktseid ei jälgi.