Teesi Sepp uroloog

Kirurgiakliinik
Üld- ja onkouroloogia keskus
Uroloogiaosakond

617 2339

Teesi.Sepp@regionaalhaigla.ee