Taimi Laur uroloog

Taimi Laur

Kirurgiakliinik
Üld- ja onkouroloogia keskus
Uroloogiaosakond

617 1680

Taimi.Laur@regionaalhaigla.ee