Ukraina psühholoogide koolitus Regionaalhaiglas

Regionaalhaiglas toimub Ukraina psühholoogide koolitus

12.09.2023

Täna algas Regionaalhaiglas 3-päevane Ukraina psühholoogide koolitus, mille eesmärgiks on sõjasituatsioonis töötavatele kolleegidele õpetada eneseabivõtteid traumasümptomitega toimetulekuks, tutvustada psühholoogilise esmaabi meetodit ning toetada ühtse võrgustiku loomist.

„Oleme seni Ukraina abistamisse panustanud eri meditsiinitarvikute ja ravimitega ning saatnud Ukrainasse kaks kiirabiautot, nüüd on hea meel Regionaalhaiglas korraldada sisuline ning praktiline koostööseminar Ukraina psühholoogidele ning sellega toetada kolleege kriisiga toimetulekul,“ ütles Regionaalhaigla juhatuse esimees Agris Peedu.

„Koolitusele saabuvad psühholoogid Ukraina eri piirkondadest ning meie kolmepäevase seminari üheks oluliseks eesmärgiks on aidata luua ühtne võrgustik, mis võimaldaks keerulises sõjaolukorras kogemusi jagada, nendest õppida ning  üksteist toetada. Seminaril harjutame koos ka eneseabivõtteid, millest on kasu nii abiandjale endale kui ka patsientidele, tutvustame psühholoogilist esmaabi kui olulist meetodit kriisiga toimetulekul, räägime psühholoogilisest abist lastele ja perele tervikuna ning teeme koos praktilisi harjutusi õpitu kinnistamiseks,“ ütles Regionaalhaigla juhtiv psühholoog Kristi Kalvik ning lisas:“ Mida paremad on Ukraina meditsiinitöötajate teadmised selles valdkonnas, seda tõhusamalt suudavad nad miljoneid abivajajaid aidata. Samuti õpime me ise psühholoogidena palju väärtuslikku ukrainlaste kogemustest.“

Seminaril esinevad lisaks Regionaalhaigla psühholoogidele ka Kaitseväe peapsühholoog Kaidi Kiis ning traumaterapeut Maire Riis.

Seminar korraldatakse MTÜ Eesti Meditsiiniekspordi Klastri projekti "'Supporting the Mental Health of Injured Ukrainian Fighters and Their Family Members through Training and Collaboration with Ukrainian Healthcare and Education Professionals'" raames. Klastril on pikaajaline koostöö Ukraina tervishoiuasutustega erinevate tervishoiuprojektide näol ning senine koostöö näitab, et sealne tervishoiusüsteem ei olnud juba enne sõda tugev ning tervishoiu üks nõrkadest lülidest on olnud psühholoogiline abi ja kriisinõustamine. Ukrainas on kuni viimase ajani väga vähe tähelepanu pööratud vaimse tervise valdkonna jätkusuutlikule arendamisele. Sõjaolukorras on vajadus professionaalse psühholoogilise abi järele muutunud kriitiliselt oluliseks ning vaimse tervise valdkonna nõrk tase on muutunud tervishoiusüsteemi oluliseks kitsaskohaks.

Eestist on koostööprojekti kaasatud Regionaalhaigla, Ida-Tallinna Keskhaigla ja Tallinna Tervishoiukõrgkooli eksperdid. Samal ajal toimuvad koolitused ka Ida-Tallinna Keskhaiglas ning Tallinna Tervishoiukõrgkoolis. Ukraina poolelt on peamisteks partneriteks Karpaatia regiooni arstide liit eesotsas liidu juhi ja Ukraina Teaduste Akadeemia liikme dr Oleksander Marusyniga, Ivano-Frankivski Akadeemia eesotsas prorektor dr Oleg Bilousiga ning Ukraina kaiitsejõudude meditsiiniteenistuse kolonel Andriy Kikh, kes on Irpinsky sõjaväehaigla peapsühholoog.

Projekti rahastab Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus (ESTDEV)