Regionaalhaiglal valmib tänu ELi toetusele uus ravikorpus

19.08.2004  

Põhja-Eesti Regionaalhaigla alustab järgmise aasta alguses uue kaasaegse ravikorpuse ehitamist Mustamäele. Ehitus saab alata tänu Vabariigi Valitsuse poolt langetatud otsusele eraldada Euroopa Liidu struktuurifondide toetusraha kolmele Eesti haiglale - Põhja-Eesti Regionaalhaiglale, Tartu Ülikooli Kliinikumile ja Pärnu Haiglale.

Põhja-Eesti Regionaalhaigla juhatuse esimehe Tõnis Alliku sõnul saavad tänu eraldatud toetusele kolm Eesti meditsiinikeskust oluliselt oma ravitaset ja olmekeskkoda kaasajastada. Uusehitise valmimine loob Regionaalhaiglale eeldused koondada mitmetes erinevates ravikorpustes paiknev aktiivravi ühte keskusesse Mustamäel.

“Lisaks majanduslikule kokkuhoiule renoveerimist nõudvate pindade vähendamise arvelt võidab sellest otseselt patsient, sest Mustamäele kujuneva meditsiinilinnaku erinevate erialade kooslus suudab pakkuda parimaid ravi- ja diagnostikatehnoloogiaid, töökeskkonda ning ravikvaliteeti vähemalt Põhja-Eesti elanikkonnale”, lausus Allik.

2007. aastal valmivas uusehitises hakkavad paiknema operatsioonitoad, intensiivravi palatid, diagnostikaosakonnad ja erakorralise meditsiini üksus. Uusehitise ning kogu Mustamäel asetseva haiglakompleksi funktsionaalne planeering valmis selle aasta suvel ning kiideti Sotsiaalministeeriumi vastava komisjoni poolt heaks.

Ehituse kogumaksumus on üle 300 miljoni krooni, millest üle poole tasub haigla omavahenditest ning pangalaenust. Uue ravikorpuse meditsiiniaparatuur ja sisseseade lähevad maksma samuti ca 300 miljonit krooni, mis on arvestatud haigla investeerimiskavasse.

Põhja-Eesti Regionaalhaigla moodustati 2001. aastal Mustamäe Haigla, Eesti Onkoloogiakeskuse, Tallinna Psühhiaatriahaigla, Kivimäe Haigla, Tallinna Nahahaiguste Haigla, Kutsehaiguste Haigla, Arstiliku Perenõuandla ja Keila Haigla baasil.