Regionaalhaigla ühines esimese haiglana Eestis maailma suurima säästva tervishoiuvõrgustikuga

Regionaalhaigla ühines esimese haiglana Eestis maailma suurima säästva tervishoiuvõrgustikuga

13.09.2023

Regionaalhaigla ühines esimese haiglana Eestis maailma suurima säästva tervishoiuvõrgustikuga Global Green and Healthy Hospitals.

Regionaalhaigla on sihiks võtnud toimida jätkusuutlikult ning vähendada oma tegevusega kaasnevat keskkonna- ja kliimajalajälge.

Tänaseks on üle 70 riigi tervishoiusüsteemid andnud lubaduse oma süsinikuheitmed järgmiste kümnendite jooksul tasakaalu viia. Koos võrgustiku Euroopa haru Health Care Without Harm Europe'iga töötame selle nimel, et edendada jätkusuutlikke praktikaid Regionaalhaiglas.

Võrgustikuga on liitunud üle 1500 liikme 75 riigist, esindades enam kui 60 000 haigla ja tervisekeskuse huvisid.

Mida võrgustik meile pakub?

  • Webinare ja koolitusi, kuidas muuta teenuste osutamine jätkusuutlikumaks
  • Juhendmaterjale paljudes erinevates valdkondades: jätkusuutlikud hanked, jätkusuutlikkuse kriteeriumid ravimite hankimisel, jätkusuutlik haigla ehitus/rekonstrueerimine, jätkusuutlikud praktikad vee, energia jne tarbimisel ja palju muud
  • Haiglate parimate praktikate kirjeldusi
  • Kontakte, kellelt nõu küsida
  • Tuge oma süsinikneutraalsuse teekonna eesmärkide seadmisel, tegevusplaanide koostamisel ning  oma tegevuse mõjude seiramisel ja teiste haiglatega võrdlemisel