_AP61011.jpg

Regionaalhaigla tänab patsiente mõistva suhtumise eest

07.03.2021

Regionaalhaigla on seoses tervishoiu hädaolukorraga plaanilist ravitööd piiranud, et kõrgema etapi haiglana tagada kasvava COVID-levikuga kaasnev ravivajadus nii COVID-patsientide kui mittepandeemilise erakorralise ravi osas.  Haigla tänab mõistva suhtumise eest kõiki patsiente, kelle kauaoodatud plaaniline ravi või uuring seetõttu edasi lükkunud on.

„Täname kõiki oma patsiente mõistva suhtumise eest olukorras, kus tervishoiukriisis oleme pidanud edasi lükkama teie haiglaravi vajavaid plaanilisi uuringuid, tegema muutusi raviplaanides, muutma vastuvõtuaegu  või jätma ootele plaaniliste kirurgilise ravi,“ ütles Regionaalhaigla õendusdirektor Katre Zirel ja lisas: „Teame, et tänane olukord toob teile kaasa ebamugavusi, mida püüame maksimaalselt vältida. Palume ka meie patsientide tööandjatel tulla vastu oma inimestele, kui nad oma planeeritud arstivisiidi aega haigla palvel ootamatult muudavad ning selle tõttu vajavad ka tööandjate paindlikkust.“

Piirkondliku haiglana  on Regionaalhaigla Põhja-Eesti ja saarte meditsiinilise turvalisuse tagaja, olles mitmel erialal ainsaks raviteenuse pakkujaks. Regionaalhaigla tagab kõrgema etapi ravi, sh masskannatanute ravivõimekuse,  põletusvigastuste ravi, kogu raske trauma, onkoloogia- ja hematoloogia multimodaalse ravi, kõrgtehnoloogilise veresoontekirurgia, südamekirurgia, rindkerekirurgia ja neurokirurgia. Kõrge ja kasvava nakkusfooni taustal piiratakse plaanilist ravitööd Regionaalhaigla statsionaarsetes osakondades, päevakirurgias, päevaravis ning ambulatoorseid vastuvõtte polikliinikutes. Piiramine võib tähendada ka plaanilise vastuvõtu, uuringu, operatsiooni põhjendatud edasilükkamist või vastuvõtu läbiviimist kaugvastuvõtu ehk telefonikonsultatsiooni kaudu. Haigla tagab jätkuvalt tõsiselt tervist ja elu ohustavate seisundite planeeritud ravi ja erakorralise ravitegevuse.

„Erakorralise ja aegkriitilise ravi tagamine kõigile, nii koroonaviirusega nakatunutele kui ka kõigi teiste probleemidega patsientidele, on meie prioriteet, selle tagamiseks pingutab ühiselt kogu Regionaalhaigla,“ rõhutas Zirel.