Regionaalhaigla sügiskonverentsil räägitakse arstiabi kvaliteedist

27.10.2005

Homme, 28. oktoobril, toimub Põhja-Eesti Regionaalhaigla sügiskonverents, mis sel aastal keskendub arstiabi kvaliteedi teemadele. Konverentsil allkirjastatakse ka Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli ja SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla vaheline koostööleping.

Regionaalhaigla IV sügiskonverentsi "Arstiabi kvaliteet – kas mõõdetav?" peamiseks eesmärgiks on anda ülevaade erinevatest tervishoiu kvaliteedi arendamise võimalustest Eestis lähtuvalt teiste riikide kogemustest. Regionaalhaigla juhatuse esimehe Tõnis Alliku sõnul on Eestis mitmeid institutsioone ja asutusi, mis tegelevad tervishoiu kvaliteedi erinevate valdkondadega, kuid tänaseni puudub ühtne organisatsioon, mis teemad kokku koondaks. "Regionaalhaigla konverentsi üheks eesmärgiks on algatada diskussioon Tervishoiu Kvaliteedikeskuse loomiseks Eestis," märkis Tõnis Allik.

Konverentsi ühe organiseerija, Regionaalhaigla sisehaiguste kliiniku juhataja Ruth Sepperi sõnul on aastaid Eestis peetud tervishoiuregistreid, näiteks vähi-, infarkti-, tuberkuloosiregistrid, kuhu on kogutud ka kvaliteedi hindamiseks vajalikke andmeid. Regionaalhaigla osaleb mitmes rahvusvahelises kvaliteedisüsteemis – koostöös Kuopio Ülikooliga on käivitunud intensiivravi kvaliteedi hindamise süsteem ning osaletakse LabQuality kvaliteedisüsteemi võrdluspaneelis. "Kvaliteedisüsteemide rakendumine Eesti tervishoiuasutustes ja erinevatesse registritesse kogutud andmed annavad meile hea võimaluse võrrelda end nii Eesti kui ka piiritaguste haiglatega," märkis Ruth Sepper.

Sügiskonverentsi päeva teise poolde on koondatud õendustegevust käsitlevad ettekanded, kus antakse ülevaade valdkonna arengusuundadest, tegevuse kvaliteedi indikaatoritest ja süsteemidest.

Kell 13.30 allkirjastavad Regionaalhaigla juhatuse esimees Tõnis Allik ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli rektor Ülle Ernits kahe asutuse vahelise koostöölepingu, mis käsitleb koostööd õppetöö, teadus- ja arendustegevuse ning õdede täiendkoolituse korraldamisel.

Regionaalhaigla konverents toimub 28. oktoobril Mustamäe korpuse suures saalis algusega kell 10.00.

Konverentsi kava

Hommikune sessioon
10.00 – 10.20 Arstiabi kvaliteet – kelle mure?
Tõnis Allik, Regionaalhaigla juhatuse esimees

10.20 – 10.40 Quality Reporting and Benchmarking Service for Intensive Care
Aarno Kari, Intensium Ltd ravijuht

10.40 – 11.00 Kvaliteedi indikaatorid laboris
Karel Tomberg, Regionaalhaigla labori juhataja

11.00 – 11.20 Head kliinilised tavad ägeda koronaarhaiguse ravis
Toivo Laks, Regionaalhaigla kardioloogia keskuse ülemarst

11.20 – 11.40 Vähiregistri andmed vähi diagnostika ja ravi tulemuslikkuse indikaatorina
Tiiu Aareleid, Regionaalhaigla vähiregistri juhataja

11.40 – 12.40 Diskussioon: Arstiabi kvaliteet – kas mõõdetav?
Moderaator prof Raul-Allan Kiivet, Tartu Ülikooli arstiteaduskonna internatuuri ja residentuuri prodekaan
Diskussioonis esinevad kõigi piirkondlike ja keskhaiglate tippjuhid, Tartu Ülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli ja Eesti Kvaliteediühingu spetsialistid

12.40 – 13.30 Lõuna

Õhtune sessioon
13.30 – 14.00 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli ja SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla koostöölepingu allkirjastamine
Tõnis Allik, Regionaalhaigla juhatuse esimees
Ülle Ernits, Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli rektor

14.00 – 14.45 Õenduskvaliteet täna ja homme
Annely Soots, Tartu Ülikooli sisekliiniku teadur

14.45 – 15.05 Sotsiaalsed õendustegevused Mustamäe haigla näitel
Ülle Ernits, Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli rektor

15.05 – 15.30 Üliõpilaste juhendamine ja nende ootused praktika läbimisel
Marika Asberg, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
Elina Reva, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
Ulvi Kõrgemaa, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

15.30 – 15.50 Koostööprojektid õendustöö kvaliteedi tõstmisel
Ima-Riina Kisper-Hint, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
Irma Nool, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
Andra Õismaa, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
Mare Tupits, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool